Oppdatering vedrørende rutiner for oppfølging av RH(D) negative gravide

Påminnelse om nye nasjonale rutiner for svangerskapskontroll av RhD negative gravide som ble innført 1. september 2016.

Publisert 27.03.2017
Sist oppdatert 20.06.2017

​Vi vil med dette minne om nye nasjonale rutiner for svangerskapskontroll av RhD negative gravide som ble innført 1. september 2016.
Alle RhD negative gravide skal tilbys føtal RhD typing av foster-DNA i mors plasma i svangerskapsuke 24. For RhD negative gravide, der testen viser at hun bærer et RhD positivt foster, skal det tilbys Rh-profylakse i svangerskapsuke 28. Selv om den gravide nylig har fått RhD-profylakse av medisinske årsaker, skal en ny dose gis i uke 28.
Dersom kontrollprøve ikke er tatt i svangerskapsuke 24, anbefales at prøve likevel tas ved første anledning etter uke 24, frem til svangerskapsuke 36.
Kontrollprøvene for RhD negative gravide i svangerskapsuke 32 og 36 utgår.
Er den gravide allerede immunisert mot RhD-antigenet, skal det ikke gis prenatal RhD-profylakse, dette vil bli omtalt i analysesvaret sammen med anbefalinger for videre oppfølging.

Det er utarbeidet en ny versjon av rekvisisjonen for Avdeling for laboratoriemedisin, hvor detaljene rundt prøvetakingen hos gravide er beskrevet. For korrekt håndtering er det derfor svært viktig at denne reviderte rekvisisjonen benyttes (se spesielt informasjon på baksiden av rekvisisjonen).
Ved utfylling av rekvisisjonen må korrekt prøvetakingsdato, termin og eventuelt dato for Rh(D) profylakse oppgis.  Prøve og rekvisisjon må leveres snarest til laboratoriet.

Til dags dato har ikke Helsedirektoratet fått på plass avtale om distribuering og finansiering av Rh-profylaksen. Inntil videre vil den forebyggende behandlingen i uke 28 bli gitt ved fødepoliklinikken. I Telemark blir den gravide innkalt til time på fødepoliklinikken ved Sykehuset Telemark. Dette gjelder trolig frem til 1. juli 2017.
RhD-typing og den forebyggende behandlingen mot RhD-immunisering er gratis for den gravide.