Poliklinisk blodprøvetaking

Poliklinikken er dimensjonert for prøvetaking av pasienter til sykehusets interne poliklinikk og for å avhjelpe fastlegene ved prøvetaking av barn og pasienter med vanskelige årer, i tillegg til prøver som må tas på en sykehuspoliklinikk.

Publisert 04.10.2016
Sist oppdatert 07.12.2016

Antall pasienter fra fastleger varierer fra 20 til 50 om dagen. Når vi i tillegg har en økning på intern poliklinikk på 16 % fra 2013 til 2014, blir ventetiden lang. Dette medfører at polikliniske pasienter kommer for sent til oppsatt time og at prøvesvar for polikliniske pasienter ikke er ferdig i tide, slik at behandlingen må utsette. Vi må derfor anmode legekontorene om bare å bruke poliklinikken til prøvetaking ved overnevnte indikasjoner. Det presiseres at åpningstiden for den eksterne poliklinikken er fra 08.00-15.00.

Publisert 20.04.2015 10:00