Prøveglass til analyse av vitamin D

I vedlegg til MSK-nytt i desember ble det informert om at vitamin D var flyttet til prøveglass 075 sammen med metylmalonsyre (MMA) på ny rekvisisjon.

Publisert 05.10.2016
Sist oppdatert 07.12.2016

Dette skyldes hensyn til prøveflyten i laboratoriet.
Dersom gammel rekvisisjon benyttes, ber vi om at prøveglass 075 (Gel Metylmalonsyre) benyttes for vitamin D.

Publisert 01.04.2016 12:00