S-TRAS, endring av analysenavn

F.o.m 15.02.18 endres rapportnavnet på analysen S-TRAS (TSH-reseptor antistoff) til P-TSI (Thyreoideastimulerende Immunglobuliner).

Publisert 02.03.2018

​F.o.m 15.02.18 endres rapportnavnet på analysen S-TRAS (TSH-reseptor antistoff) til
P-TSI (Thyreoideastimulerende Immunglobuliner).
TSH-reseptor autoantistoffer er oftest stimulerende, men kan også være blokkerende eller nøytrale for thyreoideafunksjonen. Med denne metoden som vi benytter, påvises kun de stimulerende antistoffene.
Grunnen til navnendringen er at per i dag eksisterer det på markedet både analyser som bestemmer kun de stimulerende antistoffene og analyser som måler alle, inkludert de blokkerende antistoffene.
Det nye rapportnavnet er i henhold til Norsk laboratoriekodeverk (NLK), og er mer oppklarende for analysens egenart.