Status for innføring av IHR - Interaktiv Henvisning og Rekvirering

IHR løsningen benyttes pr dags dato av 9 legekontor i vår region og i Helse Sør-Øst RHF er det nå ca. 257 legekontor som benytter løsningen.

Publisert 20.06.2017
IHR løsningen benyttes pr dags dato av 9 legekontor i vår region (5 stk Infodoc og 4 stk CGM journal). I Helse Sør-Øst RHF er det nå ca. 257 legekontor som benytter løsningen. For de av våre rekvirenter som benytter EPJ-systemet SystemX, kan vi nå informere om at IHR kan tas i bruk fra høsten 2017.
Rekvirering av prøver til Avdeling for patologi er nå implementert i systemet. Henvisning til radiologiske undersøkelser er fortsatt i pilot, men antas å være klart for generell bruk etter sommeren.
Ved bruk av IHR vil prøvene ved mottak på laboratoriet STHF bli sortert hurtigere, og prøvesvarene foreligger derfor raskere. Det er også en stor kvalitetsmessig gevinst i dette systemet siden etikettene som brukes inneholder både navn på pasient, personnummer, dato og tidspunkt for prøvetaking, samt hvilke prøver som er rekvirert.
Tilbakemeldingene fra de legekontor som har tatt i bruk IHR er veldig positive.