Uspesifikke reaksjoner i analysen anti-Sm

Anti-Sm er et autoantistoff som påvises hos 5-30 % av pasienter med SLE, og sjelden hos andre pasientgrupper (det betyr at analysen har høy spesifisitet).

Publisert 04.10.2016
Sist oppdatert 07.12.2016

Tidligere var antigenet et naturlig, renset kompleks av Sm-proteiner. Etter metodeskiftet er antigenet et syntetisk Sm-peptid som kalles SmD-peptid. Det er dokumentert at denne endringen av antigen gir høyere sensitivitet for SLE uten tap av spesifisitet.
Det har imidlertid vist seg at metoden i det testsystemet vi bruker kan gi positive resultater også hos pasienter som ikke har SLE. Årsaken til dette er uspesifikke reaksjonene som skyldes endret metode for binding av antigenet til testbrønnene under kit-produksjonen. I tillegg kan det forekomme uspesifikke reaksjoner som skyldes at pasienten har antistoff mot streptavidin (et bakterieprotein som inngår som reagens).
Leverandøren arbeider med å forbedre metoden. Inntil ny test foreligger, vil vi ved positiv anti-SmD alltid kontrollere resultatet med gammel metode (Sm). Er denne negativ og vi ikke får mistanke om SLE ut fra andre analyser og kliniske opplysninger, vil analysen svares ut som negativ. Ved reell klinisk mistanke vil prøven videresendes OUS til analyse med alternativ metode.

                                    

 
 
 
Publisert 16.12.2015 14:00