LIS1-ordningen i Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling har hele Telemark som opptaksområde.   Vår hovedoppgave er å gi den voksne befolkningen i Telemark et best mulig spesialisthelsetjenestetilbud innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). I tillegg har vi oppgaver innen forskning og utdanning. Behandlingen ved klinikken skjer i nært samarbeid med kommunene.

​Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling  består av fire avdelinger: Psykiatrisk sykehusavdeling, DPS nedre Telemark, DPS øvre Telemark og Poliklinisk avdelinge TSB og psykose.

Spennende fagmiljø i ​utvikling ​

Klinikken har 41 overlegestillinger, 20 LIS3-stillinger (psykiatri), to LIS3-stillinger (rus- og avhenhighetsmedisin) og to LIS1-stillinger (tredelt med psykiatri).

 • Et svært godt læringsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Klinikken har to overleger med doktorgrad samt kontinuerlig pågående doktorgradsarbeid ved klinikken
 • Høyt fokus på, og tilrettelegging for forskningsarbeid
 • Klinikken er godkjent for spesialistutdanning i psykiatri (fem år​)

​Vi kan tilby deg

 • Psykiatrierfaring som du vil ha nytte av i distriktsturnus og senere som LIS3 innenfor flere spesialiteter
 • Fire måneder tjeneste innenfor akuttpsykiatri (lukket/åpen post) i nedre Telemark, Skien
 • Godt psykososialt arbeidsmiljø
 • Strukturert oppløring som blant annet inkluderer:
  • Minimum tre opplæringsvakter i forkant av din første vakt
  • Opplæring i selvmordsrisikovurdering og voldsrisikovurdering
  • Informasjonsmøte hvor man blant annet har en gjennomgang av Psykisk helsevernlov
  • Sjekklister for å sikre god kvalitet i opplæring​
 • Undervisning 1,5 timer ukentlig sammen med leger i spesialisering (LIS3)
 • Faglig fordypning
 • Veiledning fra klinisk veileder, kontinuerlig og ad-hoc

Vaktordningen har delt vaktdøgn med fri før og etter kveld/nattevakt. 

​Utlysning av LIS1-stillinger

Se helsedirektoratets nettsider.

Sist oppdatert 14.03.2023