Lis1-ordningen i Kirurgisk klinikk

LIS1 ved Kirurgisk klinikk foregår både i Skien og Porsgrunn. Vaktrelatert virksomhet er kun ved enheten i Skien som har døgnkontinuerlig akuttberedskap. Sykehuset har alle kirurgiske disipliner unntatt kar/thorax. Ved avdelingen i Porsgrunn er mammakirurgien plassert sammen med dagkirurgi og  en rekke polikliniske aktiviteter.

Vi kan tilby:

 • Introduksjonskurs første uke av tjenesten.
 • Rotasjonsordning til ulike enheten.
 • Fordypning etter ønske.
 • Følgevakt før selvstendig vakttjeneste.
 • Et hyggelig arbeidsmiljø preget av åpenhet og god faglig veiledning.
 • Spennende kirurgisk virksomhet hvor du er velkommen inn som en del av teamet.
 • Moderne kirurgiske behandlingsformer, bla robotassisterte inngrep innen urologi, gyn. og gastro.
 • Utstrakt bruk av laparoskopisk kirurgisk teknikk.
 • Eget simulator og treningssenter.
 • Spennende faglig miljø i utvikling.
 • Veletablert veilederfunksjon.

Vi ønsker :

 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Vi forutsetter at du kan forstå og utrykke deg muntlig og skriftlig på norsk eller skandinavisk språk.
 • At du er åpen, ærlig og konstruktiv.

Vi ønsker å bli kjent med deg for fremtidig karrieremulighet ved Sykehuset Telemark HF.

Sist oppdatert 06.03.2023