HELSENORGE

Akuttkjeden - reviderte samhandlingsdokumenter

Dokumenter fra Akuttkjeden Telemark som beskriver samhandling mellom fastleger/legevakt og akuttmottak/akuttpoliklinikk og radiologisk avdeling for Skien og Notodden, er revidert. 
Målet med de reviderte dokumentene er bedre pasientflyt, reduserte ventetider og et riktig behandlingstilbud.
Hovedendringen gjelder harmonisering av informasjon om åpningstid​/hastegrad med ny akuttpoliklinikkflyt​ som ble etablerte 3.1.2022. I tillegg er det gjort presiseringer vedrørende barn på Notodden, plastikkirurg kun i Skien, samt oppmøte for pasienter som skal til radiologisk avdeling.


​Håper dette er nyttig for god samhandling fremover!

​Husk: Du kan også finne dokumentene i Appen Akuttkjeden Telemark
(velg: Informasjon – Samhandlingsinfo)