HELSENORGE

CPPain Suomi

CPPain tutkimushanke on kansainvälinen hanke, jonka pitkäaikaisena tavoitteena on vähentää CP-vammaisten lasten ja nuorten kipua. Hanke sai alkunsa, kun Norjan Skienissä sijaitsevan erityiskoulun henkilökunta ottivat yhteyttä Telemark sairaalan henkilökuntaan. Koulun henkilökunta olivat huomanneet, että monella heidän vaikeasti vammaisilla oppilailla oli vaikeaa kipua. He havaitsivat myös, miten kipu haittasi oppilaiden elämänlaatua ja toimintakykyä. Kunta pyysi sairaalaa tekemään yhteistyötä heidän kanssaan kliinisten käytäntöjen ja näiden haavoittuvien lasten tilanteen parantamiseksi. 

Illustrasjonsfoto - to barn som sitter med ryggen til og ser utover vannet

​CPPain tutkimusohjelman visio on, että kaikilla lapsilla ja nuorilla, joilla on CP, saisivat iloita elämästä ilman että kipu haittaisi menoa. Lähtökohtana on, että lapset/nuoret itse ja heidän vanhempansa ovat parhaat asiantuntijat, kun kysymys on kivusta ja kivun vaikutuksista arjessa.

CPPain kipukysely on tapa kerätä lasten/nuorten ja heidän vanhempansa kokemusta kivusta.

Siksi kutsumme kaikki lapset ja nuoret, joilla on CP Suomessa, sekä heidän vanhempiensa ja sisarustensa vastaamaan kysymyksiin. Sama kyselytutkimus järjestetään myös Norjassa, Ruotsissa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Kannustamme CP-vammaisia lapsia ja nuoria vastaamaan kyselyyn itse aina, kun se on mahdollista. Vanhemmat ja lapset/nuoret joilla on CP, vastaavat lasta/nuorta koskeviin kysymyksiin, kun taas sisarukset muodostavat kontrolliryhmän ja vastaavat itseään koskeviin kysymyksiin. Kysymykset koskevat kipua ja eri elämän osa-alueita, joihin kipu voi vaikuttaa, kuten elämänlaatua, päivittäisiä toimintoja, mielenterveyttä ja sosiaalista osallistumista.


Fant du det du lette etter?