COVITA-studien

Korona og covid-19 studie i Telemark og Agder

Målet med studien er å følge utvikling av SARS-CoV-2 antistoffnivå over tid for å lære mer om immunitet. I tillegg skal vi kartlegge langtidsplager. Allerede innsamlet informasjon fra Telemarkstudien vil senere bli brukt for å studere risikofaktorer for COVID-19.

Om studien

Personer som har testet positivt for koronavirus (SARS-Cov-2) i Agder og Telemark, får tilbud om antistofftesting hver sjette måned gjennom to år. Et utvalg av de som hadde symptomer men testet negativt, blir også invitert til testing. 

Se også vår temaside om Covita-studien

Vitenskapelig tittel

Korona og covid-19 studie i Telemark og Agder (COVITA)

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Personer som har testet positivt for koronavirus (SARS-Cov-2) i Agder og Telemark kan få tilbud om å delta i prosjektet. 
Et utvalg av de som hadde symptomer men testet negativt kan også bli også invitert. 

Prosjektet velger ut deltakere etter gitte kriterier.Se også vår generelle informasjon om kliniske studier.

Deltakere må være:

  • bosatt i Telemark eller Agder
  • over 18 år
  • ha testet positivt for Koronavirus i 2020

Det er nødvendig å beherske norsk for å kunne fylle ut et spørreskjema og forstå informasjonsskriv om studien.

Både Sykehuset Telemark og Sørlandet sykehus rekrutterer pasienter til denne studien. Sykehuset Telemark er koordinerende sykehus, og kan kontaktes også for de som bor i Agder. 
 
Fram til 01.10.2020 kan fastleger melde interesse for å delta ved å kontakte:
Sykehuset Telemark på Telefon: 953 69 315 mellom kl. 09 og 15. 

 

Hva innebærer studien?

Når du deltar i studien ber vi deg om å svare på et kort spørreskjema, og å avgi blodprøve for måling av antistoff mot koronavirus. 

Du vil bli kontaktet på nytt ca. hver 6 måned for ny blodprøve til antistofftesting. Du blir også da bedt om å besvare et nytt kort spørreskjema.

Fordeler ved deltakelse i studien

Det er viktig å vite mer om hvor mange som har hatt plager fra luftveiene og andre mulige Koronavirus-relaterte plager.

Enda viktigere er det å vite mer om hvor mange som utvikler antistoffer, og hvor lenge de varer etter gjennomgått sykdom samt hvilke faktorer som kan gi økt risiko for infeksjon. 

Dette kan du bidra til ved å delta i studien. 

Studien kan være til hjelp for politikere og helsepersonell i framtidig planlegging og gjennomføring av nødvendige tiltak for å forebygge Covid-19 og lignende sykdommer. 

Mulige ulemper ved deltakelse i studien

Det hender at noen deltagere blir bekymret av å fylle ut et spørreskjema. Hvis dette gjelder deg, er vi tilgjengelige på telefon for å kunne svare på spørsmål og gi råd.

Noen kan oppleve lettere ubehag ved blodprøvetaking, slike plager er imidlertid sjeldne. Ved behov vil helsepersonell til enhver tid være tilgjengelig for å kunne følge deg opp under blodprøvetaking og etter at blodprøven er tatt.

Kontaktinformasjon

Sykehuset Telemark
Telefon: 953 69 315 mellom kl. 09 og 15. 
E-post: sarm@sthf.no  

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Sørlandet sykehus