ParaStop

Paracetamol ved samtidig bruk av sterke opioider

Formålet med studien er å undersøke den smertestillende effekten av paracetamol ved behandling av smerter hos kreftpasienter som samtidig bruker sterke morfinholdige medisiner.

Om studien

Vitenskapelig tittel

ParaStop - Paracetamol med sterke opioider:

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 30.08.2021 fram til 31.12.2024

Hvem kan delta?

Pasienter med kreftsmerter som bruker paracetamol i kombinasjon med morfinpreparater kan delta i studien.

Hva innebærer studien?

I denne studien skal vi undersøke om omtrent samme smertelindring oppnås med morfinpreparater alene som med morfinpreparater i kombinasjon med paracetamol for pasienter med kreftsmerte. I så fall vil det være gunstig for pasientene å slippe å måtte ta paracetamol.

Deltakerne i studien fordeles tilfeldig ut i to grupper (randomisering), og en datamaskin avgjør hvilken gruppe du skal tilhøre. Hverken du eller studiepersonalet vil vite hvilken gruppe du tilhører. Gruppe 1 vil få tabletter som inneholder paracetamol, mens gruppe 2 vil få tabletter uten aktivt innhold (placebo).

Du vil møte på sykehuset to dager, og begge dagene vil det tas blodprøver og du må fylle ut spørreskjema om dine smerter. Du vil ved dag 1 motta studiemedisin og en dagbok med spørreskjema du skal svare på daglig, og som du skal ta med tilbake ved dag 8. Totalt vil du delta i studien i åtte dager, i tillegg til en oppfølgingssamtale per telefon 3-7 dager etter siste besøk på sykehuset.

Du vil ikke få betaling for å delta i studien, men samtidig skal deltakelse ikke medføre merutgifter for deg. Egenandel ved enkelte undersøkelser vil likevel forekomme som ved vanlig helsehjelp. Eventuelle ekstra reiseutgifter i forbindelse med studien vil bli dekket etter gjeldende takster for pasientreiser.

Vær oppmerksom

Som deltaker i studien vil du få en grundig kartlegging av kreftsmertene dine. Du vil ha tett kontakt med studiesykepleier og -lege, og kan på den måten få behandlet smerter eller andre plager raskere enn de ellers ville blitt. Du vil ikke ha andre fordeler ved å delta i studien.
Vi vet i dag at paracetamol kan ha bivirkninger, spesielt skader på leveren. Imidlertid bruker du allerede paracetamol fast og i samme dosering som blir benyttet i studien. Vi vil derfor ikke forvente andre bivirkninger fra paracetamol i studieperioden. 
Siden vi ønsker å undersøke om paracetamol har smertelindrende effekt når den brukes sammen med morfinpreparater kan det være en mulighet for at du får en viss økning av smertene dersom du blir trukket ut til å få studiemedisin uten virkestoff (placebo). Når du opplever smerter kan du ta behovsmedisin av morfinpreparat. Studiesykepleier vil også følge opp smertene dine. Den faste dosen av morfinpreparater kan økes dersom det er behov for dette. En økning av morfinpreparater kan igjen medføre bivirkninger, slik som for eksempel økt trøtthet, kvalme eller treg mage.


  

Kontaktinformasjon

Sykehuset Telemark v/ overlege Ørnulf Paulsen

Telefon sentralbord: 35 00 35 00

E-post: postmottak@sthf.no  
Henvendelsen må inneholde fullt navn og postadresse. 

NB: Ikke send helseopplysninger eller andre sensitive opplysninger på epost.                                                 

Deltagende sykehus og ansvarlig studielege: 
Oslo universitetssykehus - lege Katarina Rønning Hagen
Akershus universitetssykehus - professor Olav Magnus Fredheim
Ålesund sykehus - overlege Jo-Åsmund Lund
St.Olavs hospital - overlege Erik Torbjørn Løhre
Universitetssykehuset i Nord-Norge - overlege Sigve Andersen
Drammen sykehus - overlege Kristin Moksnes Husby
Sørlandet sykehus, Kristiansand - overlege Marthe Cameron
Førde sjukehus - overlege Helge Sårheim
Sykehuset Østfold - overlege Michael Steffen
Stavanger universitetssjukehus - overlege Birthe Lie Hauge 


 


 

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Oslo universitetssykehus
  • Akershus universitetssykehus
  • Sykehuset i Vestfold
  • Helse Møre og Romsdal
  • St. Olavs Hospital
  • Universitetssykehuset Nord-Norge