Kliniske studier

​Er du interessert i å vite mer om pågående kliniske studier?

Oversikten nedenfor skal etter hvert omfatte kliniske studier ved alle helseforetak i Norge.
Det helseforetaket som er hovedansvarlig for studien er også ansvarlig for informasjonen.
De kliniske studiene blir knyttet opp mot de behandlingsprogrammene der studiene er aktuelle. 
Du vil derfor også finne informasjon om relevante studier i Norge i behandlingstekstene våre. 
Se siden om vårt behandlingstilbud A-Å.

Inntil alle studiene er overført vil du finne totaloversikten på kliniskestudier.helsenorge.no.

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

      Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?