HELSENORGE

Ambulanseplan

Ambulanseplan 2035 ble behandlet og godkjent av styret for Sykehuset Telemark 12.februar 2019.

Ambulanse i vintervær

Ambulanseplan 2035 tar for seg muligheter og utfordringer innenfor områdene aktivitet, ressursutnyttelse og beredskap, kvalitet, opplæring og kompetanse, finansiering, samhandling, organisering og IKT-løsninger.

Dagens tjeneste er velfungerende, og pasientene mottar langt på vei likeverdige tjenester i hele fylket.  Likevel er det fremtidige utfordringer som gjelder oppdragsmengde og økende behov for kompetanse.

Hovedtrekk i planen

Sykehuset Telemark ønsker å styrke ambulanseberedskapen i fylket de neste årene. Sykehuset foreslår blant annet å øke beredskapen med fem ambulanser og tre syketransportbiler.

Det blir lagt opp til å dele Telemark inn i fem regioner. Målet med dette er å utnytte ambulansene mer fleksibelt, og enklere kunne styre ressursene etter behov.

Felles ambulansestasjon

Sykehuset forslår at Porsgrunn og Skien skal ha en felles ambulansestasjon i framtida, og at ambulanser i større grad skal bli passert ved definerte beredskapspunkter. Målet med dette er å være raskere på plass hos pasientene. Styring av ambulansene, såkalt flåtestyring, er av større betydning enn den geografiske plasseringen av ambulansestasjonene.

«Hvite biler»

Mange pasienter har ikke behov for fullt utstyrte ambulanser når de skal transporteres. Det blir derfor foreslått å innføre syketransportbiler («hvite biler»).
Erfaringen viser blant annet at denne ordningen er mer forutsigbar for pasientene, fordi bilene ikke blir brukt til hasteoppdrag. Syketransportbiler vil kun bli brukt når det er medisinsk forsvarlig. Det er de minst krevende oppdragene som disse bilene skal håndtere.

Vurdere legevaktbiler

Sykehuset Telemark ønsker også å drøfte etablering av legevaktbiler sammen med flere kommuner. Mye av dagens transport er til legevakt. Da kan det være fornuftig at flere oppdrag blir håndtert av sykehuset og legevaktene i samarbeid.

Ambulanseplan 2035

Referanser

[01] Helse Sør-Øst, Regional utviklingsplan for prehospitale tjenester i Helse Sør-Øst 2018-2025_ v1.0
[02] STHF, Utviklingsplan 2030 (2016).pdf  [03] Den norske legeforeningen, Norsk indeks for medisinsk nødhjelp.pdf
[04] Norges Offentlige Utredninger, Hvis det haster.pdf
[05] Norges Offentlige Utredninger, Først og fremst.pdf  
[06] Yorkshire ambulance service NHS, Right responce first time, 2017.pdf
[07] Lovdata, Akuttmedisinforskriften
[08] HOD Helse- og omsorgsdepartementet, Hvilke muligheter gir det nye nødnettet_IS1906.pdf
[09] Helsedirektoratet, Framtidens helsetjeneste - hvordan håndtere volumet.pdf
[11] Helse Sør-Øst, Sluttrapport Optimal ressursutnyttelse v1.0 171204.pdf
[12] HOD Helse- og omsorgsdepartementet, Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019_Meld St 11.pdf
[13] Helsedirektoratet, Læring for bedre beredskap helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22 juli 2011_IS_1984.pdf

 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål kontakt utviklingsdirektør Annette Fure, e-post: annette.fure@sthf.no

Fant du det du lette etter?