En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Brukerutvalget ved Sykehuset Telemark

Brukerutvalget ved Sykehuset Telemark er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør og medvirker på overordnet og strategisk nivå.


En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Bente L. Mathisen, Rita Slåbakk,Jørn-Roger Steen, Ingrid Risland, Marion Jakobsen,  Helge Holtan og Christian Vik er syv av ni deltakere i Brukerutvalget ved Sykehuset Telemark.

 

Brukerutvalgets hovedfunksjoner er å sikre tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med tilbudet ved Sykehuset Telemark, samt å gi råd om forbedring og samhandling med andre aktører. Utvalget skal bidra til å fremme brukermedvirkning i Sykehuset Telemark og Helse Sør-Øst.

Medlemmene i brukerutvalget blir oppnevnt av de organisasjonene de representerer, og de velger selv leder og nestleder. Leder og nestleder deltar på styremøtene ved Sykehuset Telemark som observatører med talerett.

 • Leder: Ingrid Risland, Pensjonistforbundet i Telemark
  Telefon: 480 75 960    e-post: irisland@online.no
 • Nestleder: Jørn Roger Steen, FFO Telemark / Mental helse
  Telefon:  905 47 477   e-post: glitterback@gmail.com
 • Bente Lundsholt Mathisen, FFO Telemark, LHL Porsgrunn og Bamble (Hjerte, kar, lungesykdom, allergi hjerneslag, afasi)
  Telefon: 993 76 383    e-post: bente.mathisen@live.no
 • Einar Sørli, FFO Telemark / HLF Vestfold og Telemark (Hørselshemmedes Landsforbund)
  Telefon:  922 56 251   e-post: einar.sorlie@hlfvestfoldtelemark.no
 • Marion Jacobsen, FFO Telemark / Foreningen for kroniske smertepasienter
  Telefon: 907 40 325    e-post: marion_jak@hotmail.com
 • Rita Slåbakk, FFO Telemark / HLF Vestfold og Telemark (Hørselshemmedes Landsforbund)
  Telefon:  922 37 612   e-post: rita.slaabakk@gmail.com
 • Helge Holtan, Kreftforeningen
  Telefon: 90 861 739    e-post: heholtan@online.no
 • Christian Vik, SAFO (samarbeidsforum av funksjonshemmedes​ organisasjon)
  Telefon: 408 57 156    e-post: chvik@online.no
 • Renate Stenstrøm, A-larm
  Telefon:  455 06 690   e-post: renate@a-larm.no

​Sekretariat: Anne B. Kallevig
Telefon: 35 00 33 84
e-post: annkal@sthf.no

25.01.

07.03.

25.04.

13.06.

29.08.

17.10.

05.12.

30.01.

20.03.

08.05.

19.06.

28.08.

16.10.

04.12.

Saksliste og protokoll

Saksliste og protokoll er tilgjengelig på våre nettsider for inneværende år og fjoråret. Har du behov for dokumenter lenger tilbake i tid, kontakt postmottak@sthf.no.Sist oppdatert 11.04.2024