HELSENORGE

Brukerutvalget ved Sykehuset Telemark

Brukerutvalget ved Sykehuset Telemark er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør og medvirker på overordnet og strategisk nivå.

Brukerutvalgets hovedfunksjoner er å sikre tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med tilbudet ved Sykehuset Telemark, samt å gi råd om forbedring og samhandling med andre aktører. Utvalget skal bidra til å fremme brukermedvirkning i Sykehuset Telemark og Helse Sør-Øst.

Medlemmene i brukerutvalget blir oppnevnt av de organisasjonene de representerer, og de velger selv leder og nestleder. Leder og nestleder deltar på styremøtene ved Sykehuset Telemark som observatører med talerett.

Utvalgets medlemmer

  • Leder: Rita Andersen, FFO Telemark/Psoriasis og eksemforbundet Telemark (PEF)
  • Nestleder: Sondre Otervik, A-larm
  • Anne Iversen, Norges handicapforbund (NHF)
  • Hanne Kittilsen, Kreftforeningen
  • John Arne Rinde, Pensjonistforbundet i Telemark
  • Gun Inger Heibø, FFO Telemark / Telemark MS forening
  • Anette Slåtta, FFO Telemark/ Burg / NRF Telemark (Norsk revmatikerforbunds barne- og ungdomsgruppe)
  • Olav Kristiansen, Prostatakreftforeningen (Profo)
  • Rita Råbakk FFO Telemark / HLF Vestfold og Telemark (Hørselshemmedes landsforbund)

Sekretariat: Anne B. Kallevig
Telefon: 35 00 33 84
e-post: annkal@sthf.no

Saksliste og protokoll

Saksliste og protokoll er tilgjengelig på våre nettsider for inneværende år og fjoråret. Har du behov for dokumenter lenger tilbake i tid, kontakt postmottak@sthf.no.Fant du det du lette etter?