Brukerutvalget ved Sykehuset Telemark

Brukerutvalget ved Sykehuset Telemark er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør og medvirker på overordnet og strategisk nivå.

Brukerutvalgets hovedfunksjoner er å sikre tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med tilbudet ved Sykehuset Telemark, samt å gi råd om forbedring og samhandling med andre aktører. Utvalget skal bidra til å fremme brukermedvirkning i Sykehuset Telemark og Helse Sør-Øst.

Medlemmene i brukerutvalget blir oppnevnt av de organisasjonene de representerer, og de velger selv leder og nestleder. Leder og nestleder deltar på styremøtene ved Sykehuset Telemark som observatører med talerett.

 • Leder: Ingrid Risland, Pensjonistforbundet i Telemark
  Telefon: 480 75 960    e-post: irisland@online.no
 • Nestleder: Jørn Roger Steen, FFO Telemark / Mental helse
  Telefon:  905 47 477   e-post: glitterback@gmail.com
 • Bente Lundsholt Mathisen, FFO Telemark, LHL Porsgrunn og Bamble (Hjerte, kar, lungesykdom, allergi hjerneslag, afasi)
  Telefon: 993 76 383    e-post: bente.mathisen@live.no
 • Einar Sørli, FFO Telemark / HLF Vestfold og Telemark (Hørselshemmedes Landsforbund)
  Telefon:  922 56 251   e-post: einar.sorlie@hlfvestfoldtelemark.no
 • Marion Jacobsen, FFO Telemark / Foreningen for kroniske smertepasienter
  Telefon: 907 40 325    e-post: marion_jak@hotmail.com
 • Rita Slåbakk, FFO Telemark / HLF Vestfold og Telemark (Hørselshemmedes Landsforbund)
  Telefon:  922 37 612   e-post: rita.slaabakk@gmail.com
 • Helge Holtan, Kreftforeningen
  Telefon: 90 861 739    e-post: heholtan@online.no
 • Christian Vik, SAFO (samarbeidsforum av funksjonshemmedes​ organisasjon)
  Telefon: 408 57 156    e-post: chvik@online.no
 • Renate Stenstrøm, A-larm
  Telefon:  455 06 690   e-post: renate@a-larm.no

​Sekretariat: Anne B. Kallevig
Telefon: 35 00 33 84
e-post: annkal@sthf.no

Saksliste og protokoll

Saksliste og protokoll er tilgjengelig på våre nettsider for inneværende år og fjoråret. Har du behov for dokumenter lenger tilbake i tid, kontakt postmottak@sthf.no.Sist oppdatert 03.10.2023