Direktørens ledergruppe

Direktørens ledergruppe består av:

 • Administrerende direktør Tom Helge Rønning (konst.)
 • Økonomidirektør Dana Tønnesen (konst.)
 • HR-direktør Mai Torill Hoel
 • Direktør Service og systemledelse Elin M. Skei (konst.)
 • Prosjektleder omstilling Annette Fure
 • Fagdirektør Halfrid Waage
 • Klinikksjef Kirurgisk klinikk Eirik Eliassen
 • Klinikksjef Medisinsk klinikk Per Urdahl
 • Klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken Gunnar Gausel
 • Klinikksjef Akutt- og beredskapsklinikken Frank Olav Hvaal
 • Klinikksjef Medisinsk serviceklinikk Henrik Høyvik
 • Klinikksjef Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling Lars Ødegaard