Direktørens ledergruppe

Tom Helge Rønning, administrerende direktør ved Sykehuset Telemark
Administrerende direktør Tom Helge Rønning

Direktørens ledergruppe består av:

 • Administrerende direktør Tom Helge Rønning
 • Økonomidirektør Geir Olav Ryntveit
 • HR-direktør Mai Torill Hoel
 • Direktør Utviklingsavdelingen Annette Fure
 • Fagdirektør Halfrid Waage
 • Klinikksjef Service og systemledelse Elin Marie Skei
 • Klinikksjef Kirurgisk klinikk Torhild Fredheim
 • Klinikksjef Medisinsk klinikk Jørn Vegard Sagen
 • Klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken Ansgar Berg
 • Klinikksjef Akutt- og beredskapsklinikken Robin Kåss
 • Klinikksjef Medisinsk serviceklinikk Irene Larsen Sørbel
 • Klinikksjef Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling Kjetil Christensen
 • Direktør for kommunikasjon ​og samfunnskontakt Geir Jørgen Bekkevold​
 • Koordinator/sekretær Tone Pedersen
Sist oppdatert 08.03.2024