Ha levert en signert egenerklæring før arbeid i helsetjenesten

Alle som blir nyansatt ved Sykehuset Telemark må signere på en egenerklæring før arbeid i helsetjenesten.

Følgende spørsmål om tuberkulose og MRSA må du svare på.

Tuberkulose

MRSA (meticillinresistente gule stafylokokker)

 • Har du i løpet av siste 12 måneder fått påvist MRSA? 
 • Har du i løpet av de siste 12 måneder bodd i samme husstand som MRSA-positive, eller hatt nærkontakt med MRSA-positive uten å bruke anbefalt beskyttelsesutstyr? 
 • Har du i løpet av siste 12 måneder vært i land utenfor Norge og: 
  • vært innlagt i helseinstitusjon
  • fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste (brudd på naturlige hud/slimhinner), annen kirurgi, inkl. tannbehandling
  • arbeidet som helsearbeider
  • oppholdt deg i barnehjem eller flyktningleir 
 • Har du sårinfeksjon eller kroniske hudlidelser, og oppholdt deg mer enn 6 uker sammenhengende i land utenfor Norden i løpet av de siste 12 måneder?  
 • Har du for mer enn 12 måneder siden fått påvist MRSA uten senere å ha gjennomført 3 negative kontrollprøver? 

Dersom du IKKE kan svare NEI på ett eller flere av spørsmålene over, eller er i tvil om hva du skal svare:
Ta snarest mulig kontakt med Bedriftshelsetjenesten (BHT) ved Sykehuset Telemark for å avklare behov for prøvetakning eller oppfølging.

Kontaktinformasjon til Bedriftshelsetjenesten ved Sykehuset Telemark​

​Arbeidstakere som omfattes av «Forskrift om tuberkulosekontroll» og «Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet – antibiotikaresistente bakterier» (se www.lovdata.no), kan ikke tiltre i stillingen ved Sykehuset Telemark før resultatet av undersøkelsene foreligger og er godkjent.

Dersom du kan svare NEI på alle spørsmålene over kan du, når du mottar arbeidsavtalen din signere denne med  bankID. Signering innebærer at alle spørsmålene over er besvart med NEI, samt at du aksepterer betingelsene i taushetserklæringen og arbeidsavtalen for øvrig.

Sist oppdatert 21.05.2024