Media

Sykehuset Telemark ønsker at forholdet til media skal være preget av åpenhet og tilgjengelighet.

Sykehuset Telemark vil legge til rette for at media skal få utført sitt arbeid, i tråd med de lover og forskrifter som gjelder i sykehuset.

Mediehenvendelser

Som en hovedregel ber Sykehuset Telemark om at henvendelser fra media skjer til kommunikasjonsavdelingen.

Kontaktinformasjon:

Kommunikasjonssjef Lars Kittilsen
E-post: lars.kittilsen@sthf.no
Telefon: 35 00 36 39
Mobil: 410 46 006

Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas
E-post: jorn.ertsaas@sthf.no
Telefon: 35 00 37 41
Mobil: 906 13 502

Logo for Sykehuset Telemark

Trykkerikvalitet

PNG-format

Innsynsbegjæring og offentlig postjournal

Når du ber om innsyn, sender du e-post til følgende adresse: postmottak@sthf.no.
Vennligst oppgi saksnummer, dato for brevet, avsender/mottaker og sakstittel når du ber om innsyn.

Postjournalen er en oversikt over post som kommer inn til eller går ut fra Sykehuset Telemark. Sykehuset er et offentlig organ og er dermed underlagt arkivlova, offentleglova og forvaltningsloven.


Fotografering/opptak på sykehuset

Ved fotografering eller filming, skal det være gitt samtykke fra alle som blir med på bilde eller film. Pressen skal ha følge med en ansvarlig medarbeider fra sykehuset når det skal fotograferes eller filmes.

Områder inne i bygningene

Fotografering og filming på sengeposter, poliklinikker eller andre enheter i sykehuset skal godkjennes av den aktuelle klinikksjef. I fellesarealer skal direktøren, en klinikksjef eller kommunikasjonssjef godkjenne filming eller fotografering.

Områder utenfor bygningene

Fotografering og filming på områder utenfor bygningene, er tillatt forutsatt at personvernet ivaretas. Identifisering av personer som er pasienter eller pårørende skal ikke finne sted uten disses uttrykte samtykke. Særlig aktsomhet bør utøves ved sykehusets akuttmottak.  

Ulykker av offentlig interesse

Når det har skjedd ulykker i det offentlige rom av allmenn interesse kan media få melding om tilstand på pasient(er) etter at de er kommet til akuttmottak.
Meldingen gis av ekspedisjonen på telefon 35 00 35 00.
Det vil måtte påregnes noe tid fra innkomst til meldingen er klar.

Kontakt med pasient

Kommunikasjonsavdelingen, eller andre medarbeidere ved sykehuset, kan ikke besvare spørsmål om pasienters identitet eller diagnose. Sykehuset har ikke adgang til å innhente journalopplysninger for å besvare spørsmål fra media om pasienters tilstand eller opphold. Vi kontakter ikke pasienter med spørsmål om uttalelser til mediene.

 

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.