Nyheter

Siste nytt

 • 05.04.2020
  Påvist smitte hos tre ansatte ved samme seksjon

  De siste ukene er det ni ansatte ved Sykehuset Telemark som har fått påvist koronasmitte. Tre av dem jobber på sengeposten for infeksjon.

 • 28.03.2020
  Koronasmittet pasient er død

  En eldre pasient som var smittet med koronavirus, er død ved Sykehuset Telemark. Dette er det første registrerte koronadødsfallet i Telemark.

 • 27.03.2020
  Skal delta i forskning på koronabehandling

  I dag finnes det ingen kjent medikamentell behandling mot koronainfeksjon. Sykehuset Telemark er ett av flere sykehus som skal forske på medisiner med mulig effekt.

 • 27.03.2020
  Tar i bruk videokonsultasjoner

  Flere avdelinger ved sykehuset har tatt i bruk videokonsultasjon i behandlingen. Dette er blant annet et godt alternativ for barn og unge som har psykiske helseutfordringer.

 • 27.03.2020
  Bytter ut teltet med brakker

  Triageteltet utenfor akuttmottaket blir byttet ut med brakker. Dette er en mer solid løsning, og forholdene vil være bedre både for pasienter og ansatte.

 • 26.03.2020
  Styrker samhandlingen om korona

  Sykehuset Telemark og kommunene ønsker å samarbeide enda tettere om koronasituasjonen. – Vi skal informere hverandre, drøfte felles utfordringer og hjelpe hverandre på en best mulig måte, sier samhandlingsansvarlig ved sykehuset, Frank Hvaal.

 • 19.03.2020
  Fagdirektøren har fått påvist koronavirus

  Fagdirektøren ved Sykehuset Telemark er smittet av koronavirus. Hun har ikke hatt direkte kontakt med pasienter de siste ukene, og hun har jobbet hjemmefra etter at hun merket milde symptomer.

 • 18.03.2020
  Påvist to nye smittede ved Sykehuset Telemark

  Det påvist koronasmitte hos én ny pasient og én ny ansatt ved Sykehuset Telemark. Dette fører ikke til at flere ansatte må i karantene, og det berører heller ikke andre pasienter.

 • 18.03.2020
  Pasient innlagt med koronasmitte

  En pasient er lagt inn på Sykehuset Telemark med koronasmitte. Dette er den første pasienten som blir behandlet for Covid-19 ved sykehuset i Skien.

 • 17.03.2020
  Vi trenger flere i beredskap

  Sykehuset Telemark kommer trolig til å ha behov for mer helsepersonell i tiden som kommer. Vi oppfordrer derfor leger, sykepleiere, helsefagarbeidere og ambulansearbeidere til å melde seg.

 • 17.03.2020
  Kreftpoliklinikken åpner igjen

  Kreftpoliklinikken ved Sykehuset Telemark åpner igjen onsdag. All kreftbehandling ved sykehuset går som planlagt.

 • 17.03.2020
  Vi trenger fortsatt blodgivere

  Blodbanken er åpen som vanlig, og vi trenger alle blodgivere for å opprettholde beredskapen. Har du vært frisk i 14 dager, og hvis du ikke har vært i utlandet på 14 dager, er du hjertelig velkommen til å gi blod.

 • 16.03.2020
  Påvist smitte hos ansatt på Notodden sykehus

  Det er påvist koronasmitte hos en ansatt ved Notodden sykehus. Dette er det første tilfellet av smitte blant ansatte og pasienter ved sykehuset på Notodden.

 • 15.03.2020
  Sykehuset endrer driften fra mandag 16. mars

  Det blir store endringer i driften ved Sykehuset Telemark fra og med mandag morgen. For å sikre forsvarlighet, blir det et tydeligere skille mellom hva sykehusene i Skien og på Notodden skal gjøre.

 • 15.03.2020
  To nye smittet blant sykehusansatte

  Det er påvist koronasmitte hos ytterligere to ansatte ved Sykehuset Telemark. Personer som har vært i kontakt med disse, blir kontaktet forløpende i løpet av dagen.

 • 14.03.2020
  Ansatt ved sykehuset er smittet

  En ansatt ved kreftpoliklinikken ved Sykehuset Telemark har testet positivt på koronavirus. Dette er det første bekreftede tilfellet blant ansatte og pasienter ved sykehuset.

 • 13.03.2020
  Mammografitilbudet blir midlertidig stengt

  Mammografiprogrammet i Telemark blir midlertidig stengt. Dette berører om lag 70 kvinner daglig.

 • 13.03.2020
  Telt for sortering av pasienter

  Det er satt opp et triagetelt utenfor akuttmottaket. Det skal brukes til å sortere pasienter ut fra smitterisiko.

 • 11.03.2020
  Strenge regler for besøk

  Sykehuset Telemark innfører svært strenge regler for besøk. Det er kun pårørende til kritisk syke som skal inn på sykehuset. Målet med tiltaket er å redusere risikoen for koronasmitte.

 • Besøk sykehuset koronavirus
  03.03.2020
  Besøk på sykehuset - koronavirus

  Pårørende som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus bør ikke besøke pasienter på sykehuset. Det gjelder pårørende som har vært på reise i risikoområder siste 14 dager før besøket.

 • 24.01.2020
  Digitalt verktøy for nyrepasienter

  Nå blir det enklere for nyrepasienter å ha hjemmedialyse. Tre pasienter i Telemark har allerede tatt i bruk et nyutviklet verktøy som gjør det lettere å følge opp sykdommen hjemmefra.

 • 21.01.2020
  Mange får pustevansker

  Mellom 15 og 20 prosent av befolkningen opplever luftveisplager når de bor og beveger mye i områder med moderat trafikk. – Det er overraskende at luftveissymptomene er så tydelige utenfor de største byene, sier forskningsleder Anne Kristin Møller Fell.

 • 20.01.2020
  Enklere dialog med Vestfold

  Nå blir det enklere å kommunisere med fastleger og sykehusansatte i Vestfold. – I Telemark har vi hatt dialogmeldinger siden slutten av november, og ordninger fungerer svært godt, sier prosjektleder Anna Hammar.

 • 20.01.2020
  Bedre tilbud til pasienter med vonde skuldre

  Sykehuset Telemark utvider det ortopediske tilbudet, og nå skal pasienter som sliter med skuldrene få bedre behandling på sykehuset.

 • 16.01.2020
  Sommerjobb er veien til fast jobb

  Mange ansatte ved sykehuset startet jobbkarrieren sin som sommervikar. – En sommerjobb er ofte veien til fast jobb, sier HR-direktør Mai Torill Hoel.

 • 19.12.2019
  Utgir barnekunstbok

  Barneavdelingen ved sykehuset gir ut en bok med tegninger og annen kunst av barn. – Det har blitt en rørende og humørfylt bok, sier avdelingsleder Torhild Rødseth Haugen.

 • 09.12.2019
  Mange ledige sommerjobber

  Sykehuset Telemark har behov for mange sommervikarer. I år blir sommerjobbene lyst ut litt tidligere enn før, og det lønner seg derfor å være tidlig ute hvis du vil ha jobb til sommeren.

 • 27.11.2019
  Bedre kommunikasjon med fastlegene

  Nå blir det lettere for fastleger og ansatte på sykehuset å kommunisere. Denne uka innfører vi dialogmeldinger, og målet er å unngå unødvendige telefonsamtaler og feilaktige henvisninger.

 • 08.11.2019
  Kan oppdage risiko tidligere

  Flere pasienter kan få avdekket risiko for alvorlig sykdom på et tidligere tidspunkt. Det viser ny forskning som er gjort ved Sykehuset Telemark. – Dette er viktige funn, sier forskningssjef Hege Kersten.

 • 06.11.2019
  Kåret til årets leanprosjekt

  Sykehuset Telemark stakk av med prisen for årets leanprosjekt. Forbedringsarbeidet i ortopedisk poliklinikk imponerte både juryen og konferansedeltakerne under Lean Forum Norge.

 • 01.11.2019
  Nominert til årets leanprosjekt

  Forbedringsarbeidet som er gjort i ortopedisk poliklinikk ved Sykehuset Telemark skaper nysgjerrighet og oppmerksomhet langt utenfor helsetjenesten. Nå er prosjektet nominert til årets leanprosjekt i Norge.

 • 01.11.2019
  På topp i bruk av kikkhullskirurgi

  Sykehuset Telemark er ett av tre sykehus i landet som oftest bruker kikkhullskirurgi når pasienter blir operert for tarmkreft. – Vi har jobbet langsiktig og systematisk i elleve år for å komme så langt, sier seksjonsleder Giedrius Lauzikas.

 • 25.10.2019
  Erfaringskafe for likesinnede

  Hver fjortende dag er det erfaringskafe i bygg 5 ved Sykehuset Telemark. Der kan pasienter møte likesinnede og snakke åpent om følelser og livserfaringer.

 • 16.10.2019
  Mange smittet av flått

  Hittil i år har 12 pasienter vært innlagt ved Sykehuset Telemark på grunn av sykdom forårsaket av TBE-viruset. Dette viruset blir overført fra skogflått. De to siste årene har det vært en klar økning i antall smittede i Telemark og Vestfold.

 • 13.10.2019
  Nå vaksinerer vi oss

  Ansatte ved Sykehuset Telemark blir oppfordret til å vaksinere seg mot influensa. – Dette er et godt tiltak for å beskytte pasienter, kollegaer og seg selv mot alvorlig influensasykdom, sier smittevernoverlege Marjut Sarjomaa.

 • 11.10.2019
  Styrker beredskapen med legebil

  Sykehuset Telemark får nå en legebemannet akuttbil. Bilen vil rykke ut ved alvorlig sykdom og ulykker og bistå med avansert diagnostikk og behandling. – Det vil styrke beredskapen i hele Telemark, sier medisinskfaglig rådgiver Finn Robert Lund.

 • 09.10.2019
  Barn med pustevansker slipper lang reise

  Alvorlig syke barn og unge ble tidligere sendt til Oslo hvis de hadde behov for å puste med respirasjonsstøtte. Nå er Sykehuset Telemark ett av få sykehus i Helse Sør-Øst som tilbyr disse tjenestene selv.

 • 23.09.2019
  Innsyn i journalen din på nett

  Pasienter i Telemark kan få innsyn i journalen sin på nettet. – Dette er bra for pasientene, sier leder i ungdomsrådet, Hanna Albertine Thorsen.

 • 17.09.2019
  Takker kommunene i Telemark

  De siste månedene har flere enn tusen ansatte i kommunene i Telemark deltatt på kurs for å bli enda flinkere til å håndtere akutte hendelser. – Vi er imponert over innsatsen og engasjementet, sier klinikksjef Frank Hvaal.

 • 16.09.2019
  Tryggere transport for respiratorpasienter

  Intensivsykepleierne ved Sykehuset Telemark trener på å frakte respiratorpasienter i ambulanse. – Det er fint å trene realistisk, sier intensivsykepleier Vera Kleppe.

 • Sykehuset Telemark bruker mindre antibiotika enn før
  30.08.2019
  Vi bruker stadig mindre antibiotika

  Første kvartal i år brukte Sykehuset Telemark minst bredspektret antibiotika av alle akuttsykehusene i Helse Sør-Øst. Sykehuset har nesten innfridd målet om å redusere bruken med 30 prosent i løpet av 2020.

 • 27.08.2019
  Trenger du egentlig drosje?

  Mange pasienter tror at de automatisk har krav på taxi når de skal reise til og fra sykehuset. Slik er det ikke. Det skal ligge helsemessige årsaker til grunn for å få drosjetransport.

 • 20.08.2019
  Får stor oppmerksomhet for klart språk

  Sykehuset Telemark er invitert til en internasjonal språkkonferanse for å fortelle om klart og enkelt språk. Bakgrunnen er en ordbok om seksuell helse som Avdeling for habilitering har gitt ut. – Dette er stas, sier prosjektleder Rigmor Holm.

 • 19.08.2019
  Skaper internasjonal debatt

  Avdelingsleder ved Fertilitetsavdelingen, Hans Ivar Hanevik, mener vi trenger mer debatt om konsekvensene av kunstig befruktning. Han har blant annet skrevet en artikkel som skaper stort internasjonalt engasjement.

 • 15.08.2019
  Nesten alle har fått seg jobb

  10 av 13 rusmisbrukere er nå i ordinær jobb, i arbeidsrettet tiltak eller på skole. Det er det foreløpige resultatet av likemannsprosjektet i Grenland. Målet er at tidligere rusbrukere skal motivere andre til ikke å falle tilbake i misbruk.

 • 14.08.2019
  Blant de første spesialistene

  To overleger ved Sykehuset Telemark er godkjent som spesialister i akutt- og mottaksmedisin. Grethe Line Syvertsen og Harry Achterberg er blant de sju første som har fått denne godkjenningen i Norge.

 • 18.07.2019
  Kom og vær aktiv mot kreft

  Søndag 11. august klokka 10.00. Da skal kreftpasienter, helsepersonell, politikere og andre sykle tandem til Arendal. – Vi ønsker å markere hvor viktig fysisk aktivitet er i kreftbehandlingen, sier Helle Aanesen i Aktiv mot Kreft.

 • 12.07.2019
  Setter pris på aktivitøren

  Ungdomsrådet ved Sykehuset Telemark jobber for at barn og unge skal få det enda bedre når de er på sykehuset. Det var deres forslag som førte til at Elin Stamland Andersen ble ansatt som aktivitør.

 • 09.07.2019
  Blir stadig bedre til å måle helsetilstanden

  Når ambulansearbeiderne i Telemark er på oppdrag, måler de pasientens helsetilstand i 92 prosent av oppdragene. – Dette er et kjempegode tall, og det trygger pasientbehandlingen, sier avdelingsleder Knut Inge Brekka Skoland.

 • 05.07.2019
  Godt samarbeid med helsesykepleiere

  Helsesykepleierne spiller en viktig rolle når barn og unge har foreldre som blir psykisk syke. Derfor har Sykehuset Telemark fått et nært samarbeid med helsesykepleierne i fylket.

Fant du det du lette etter?