Nyheter

Siste nytt

 • 12.12.2018
  Enda tryggere å være pasient

  Sykehuset Telemark ønsker å redusere legemiddelfeil og misforståelser mellom ansatte. Derfor innfører sykehuset en digital løsning som skal sikre pasientene riktige medisiner og korrekt dose.

 • 04.12.2018
  To prosent har kunstige knær og hofter

  Det er stadig flere av oss som går rundt med kne- eller hofteprotese. Rundt to prosent av innbyggerne i Telemark lever med kunstige knær og hofter. – De fleste får et mye bedre liv, sier overlege Hilde Apold.

 • 29.11.2018
  Parkeringsavgift i Skien fra 3. desember

  Fra og med mandag 3. desember blir det parkeringsavgift ved sykehuset i Skien igjen. – Vi legger opp til en parkeringsordning som skal være lett forståelig og brukervennlig, sier eiendomssjef Einar Ramsli.

 • 29.11.2018
  Skal passe bedre på gravide og fødende

  De ansatte på føde og barselavdelingen skal bli enda flinkere til å oppdage alvorlig sykdom hos gravide og fødende. – Dette styrker pasientsikkerheten, sier avdelingsleder Åse Kari Kringlåk.

 • 20.11.2018
  Tilbyr doble proteseoperasjoner

  Sykehuset Telemark har begynt å operere begge hoftene med protese samme dag. – Dette gjøres i liten grad i Norge, men erfaringene vår er gode, sier overlege Arne Runde.

 • 16.11.2018
  Mange kvinner får nytt bryst med en gang

  Seks av ti kvinner som blir operert for brystkreft i Telemark, får nytt bryst under samme operasjon. Sykehuset Telemark ligger på topp i landet med dette tilbudet.

 • 15.11.2018
  Har operert 2500 proteser på ti år

  Sykehuset Telemark har lang erfaring med å operere kne- og hofteproteser, og i løpet av ti år har sykehuset gjennomført flere enn 2500 operasjoner. – Dette har gitt oss meget god kompetanse, sier overlege Paolo Rossi.

 • 12.11.2018
  Blir kvitt tvangslidelser på fire dager

  Sykehuset Telemark har god erfaring med å behandle mennesker med tvangslidelser. Nå skal sykehuset tilby en ny behandling som vil gjøre 80 prosent av pasientene friske i løpet av fire dager.

 • 09.11.2018
  Utdanner kirurger i Botswana

  Overlege Paolo Rossi underviser og veileder kirurger i Botswana flere ganger i året. Sammen med kona, som er øyelege, bruker han ferier og permisjoner i et land som har stort behov for kompetanse.

 • 06.11.2018
  Organdonasjon kan redde mange liv

  Det har blitt færre organdonorer i Norge. Ansatte ved sykehusene blir derfor oppfordret til å skaffe flere donorer. – En donor kan i beste fall redde fem-seks menneskers liv, sier donoransvarlig ved Sykehuset Telemark, Kristin Hauss.

 • 05.11.2018
  Forsker på smerter hos barn og unge med CP

  Tre av fire barn med CP lever med smerter. Forsker ved Sykehuset Telemark, Randi Dovland Andersen, leder et prosjekt som skal finne ut hvordan smerter påvirker livet til barn og unge med CP.

 • 02.11.2018
  Færre blir innlagt på DPS akutt

  Det siste året har antall akuttinnleggelser ved DPS blitt redusert med 22 prosent. Nedgangen skyldes trolig at sykehuset tilbyr flere pasienter hjelp hjemme.

 • 31.10.2018
  Gratis parkering i november

  Ved sykehusene i Skien og Porsgrunn blir det gratis å parkere for pasienter og pårørende i november. Sykehuset har sagt opp avtalen med selskapet som har driftet parkeringsautomatene.

 • 26.10.2018
  Sykehuset fikk sølv for matglede

  Sykehuset Telemark er nest best i landet på matglede. Under finalen i Årets Matgledebedrift ble det sølvmedalje og masse skryt til sykehuset. – Vi er kjempestolte, sier avdelingsleder Ann Iren Skjemstad.

 • 26.10.2018
  Alle legene vaksinerte seg

  Ved medisinsk avdeling på Notodden sykehus har samtlige leger tatt årets vaksine mot influensa. – 100 prosent dekning er unikt, og legene på Notodden går foran som svært gode eksempler, sier klinikksjef Per Urdahl.

 • 22.10.2018
  Skal forske på livet etter prostatakreften

  I Telemark får rundt 200 menn prostatakreft hvert år. Nå har Sykehuset Telemark og urolog Rasmus Nilsson fått 3,1 millioner kroner til en studie som skal se på livskvalitet, arbeidsevne og frykt for tilbakefall.

 • 19.10.2018
  Nå kommer pakkeforløpene for psykisk helse og rus

  Fra nyttår kommer de første pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Målet er en mer helhetlig og forutsigbar behandling, uten unødig ventetid. Brukerne skal også få en mer sentral rolle.

 • 17.10.2018
  80 prosent av renholderne er fagarbeidere

  Ved Sykehuset Telemark har 80 prosent av renholderne fagarbeiderutdanning. Ved flere andre sykehus er denne andelen godt under 30 prosent.

 • 11.10.2018
  Ingen tilbakefall med likemenn

  I Grenland er det 18 likemenn som motiverer og støtter rusavhengige til å leve et rusfritt liv. – Så langt er det ingen som har hatt tilbakefall, sier likemannskoordinator Steinar Revheim.

 • 04.10.2018
  Blant de beste i landet på matglede

  Sykehuset Telemark er nominert til finalen i Årets Matgledebedrift. – Det er fantastisk at vi blir sett på som en av de beste i landet til å spre matglede, sier avdelingsleder Ann Iren Skjemstad.

 • 01.10.2018
  Spørsmålet som ble video

  «Hva motiverer deg som ansatt ved Sykehuset Telemark?» spurte sykehusdirektøren. Sykepleier Kristine Stranheim Sunde svarte med å skrive en tekst om sin egen motivasjon og stolthet. Denne teksten har nå blitt til en video.

 • 28.09.2018
  Vi vaksinerer oss

  Alle ansatte ved Sykehuset Telemark blir oppfordret til å vaksinere seg mot influensa. – Da kan vi unngå at pasienter får unødvendige komplikasjoner, og vi kan også hindre dødsfall, sier smittevernoverlege Yngvar Tveten.

 • 27.09.2018
  Ny og bedre mammograf

  Brystdiagnostisk senter har tatt i bruk en ny og moderne mammograf. – Den nye er mer effektiv og stillegående, og det er bra for både pasienter og ansatte, sier seksjonsleder Charlotte Næss-Nylund.

 • 20.09.2018
  Raskere behandling ved sepsis

  Pasienter med sepsis får mye raskere behandling enn tidligere. I snitt tar det nå 15 minutter før innlagte pasienter med sepsis får antibiotika. – Dette er en meget god utvikling, sier overlege Hilde Skudal.

 • 19.09.2018
  Vil styrke ambulanseberedskapen

  Sykehuset Telemark ønsker å styrke ambulanseberedskapen i fylket de neste årene. Sykehuset foreslår blant annet å øke beredskapen med fem ambulanser og tre syketransportbiler.

 • 14.09.2018
  På sykkel til pasientene

  I Porsgrunn bruker terapeutene el-sykler når de skal på hjemmebesøk til pasientene. – El-sykkelen gjør at vi kommer kjappere fram. Dessuten er det miljøvennlig, sier vernepleier Kjersti Fosse.

 • 04.09.2018
  Hjemmetjenesten får akuttsekker

  Hjemmetjenesten i Tinn, Notodden og Porsgrunn blir nå utstyrt med akuttsekker. Da blir det enklere for de ansatte i kommunene å måle blodtrykk og registrere andre viktige pasientopplysninger.

 • 31.08.2018
  Sykehuset har ansatt sexolog

  Sykehuset Telemark har fått sin første sexolog. – Mange av våre pasienter trenger hjelp i forbindelse med seksualitet, kjønnsidentitet og samlivsutfordringer, sier seksjonsleder Kjetil Dale.

 • 20.07.2018
  Bruker spill for å bli bedre

  Ambulansearbeiderne ved Sykehuset Telemark er blant de første i Norge som tester ut ny spill-teknologi i opplæringen. Et nyutviklet 3D-spill gjør det mulig å trene på ulike akuttpsykiatriske situasjoner.

 • 17.07.2018
  Skal informere enda bedre

  To av tre pasienter ved Sykehuset Telemark er svært fornøyde med den informasjonen de får ved Sykehuset Telemark. – Dette resultatet er bedre enn det vi har sett tidligere, men vi har fortsatt en vei å gå, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning.

 • 12.07.2018
  Pasientene skryter av maten

  86 prosent av pasientene ved Sykehuset Telemark er fornøyde med maten. – Dette er et hyggelig tall og fortjent ros til kokkene, ernæringsfysiologene og lederne våre, sier avdelingsleder Ann Iren Skjemstad.

 • 11.07.2018
  352 hendelser til meldeordningen

  I fjor ble det registrert 352 pasientskadeavvik ved Sykehuset Telemark. Det er 110 færre enn året før. Målet er at disse sakene skal brukes til kvalitets- og forbedringsarbeid.

 • 06.07.2018
  Pasientene våre er svært fornøyde

  94 prosent av pasientene er godt fornøyde med måten de ble tatt imot ved Sykehuset Telemark. – Dette er svært hyggelige resultater, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning.

 • 05.07.2018
  Over halvparten får hjemme- eller nærdialyse

  Det er et nasjonalt mål at 30 prosent av dialysepasientene skal få dialyse hjemme. I Telemark er det 54 prosent av pasientene som får dialyse hjemme eller i nærheten av der de bor.

 • 03.07.2018
  Avdekker infarkt med ultralyd i ambulansen

  Ambulansearbeiderne i Porsgrunn tar i bruk ultralyd i ambulansen fra 1. oktober. Det gjør de blant annet for å for å kunne avdekke hjerteinfarkt raskere.

 • 19.06.2018
  Barn med kreft får hjemmebehandling

  Barn og ungdom med kreft skal få tettere oppfølging i eget hjem. Tre sykepleiere fra barne- og ungdomsmedisinsk avdeling reiser nå hjem til kreftrammede unge for å ta blodprøver, gi ernæringsråd og annen behandling.

 • 14.06.2018
  Sykehuset får bygge for 900 millioner

  Styret i Helse Sør-Øst sier ja til å bygge ut det somatiske tilbudet i Skien for inntil 900 millioner kroner. Det betyr at Sykehuset Telemark får jobbe videre med både strålesenter og nye sengearealer.

 • 14.06.2018
  Flere overlever hjerteinfarkt i Telemark

  Det er langt flere som overlever hjerteinfarkt i Telemark enn tidligere. I 2011 kom sykehuset dårlig på en nasjonal måling om dødelighet, men nå er resultatene mye bedre.

 • 08.06.2018
  Sykehuset har fått ny robot

  I dag fikk Sykehuset Telemark en topp moderne operasjonsrobot. – Dette er en stor dag og vil bety mye for pasientene, sier avdelingsleder Torhild Fredheim Nilsen.

 • 07.06.2018
  Mindre avfall fra sykehuset

  Sykehuset Telemark reduserte mengden avfall med 109 tonn fra 2016 til 2017. – Ekstra gledelig er det at mengden risiko- og smitteavfall har blitt redusert med 29 tonn, sier seksjonsleder Ken Pedersen.

 • 05.06.2018
  Må ta barnas smerte mer på alvor

  Barn i sykehus opplever ofte smerter og har behov for smertelindring. – Smerter hos barn blir undervurdert, sier Randi Dovland Andersen. Hun er sykepleier og har nettopp tatt en doktorgrad om barn og smertevurdering.

 • 05.06.2018
  Bakterier fra avføring kan brukes i behandling

  Sykehuset Telemark har deltatt i en studie som har vakt internasjonal oppmerksomhet. Studien viser at friske avføringsbakterier kan gi bedre resultater enn behandling med antibiotika for en spesiell type tarmbetennelse.

 • 31.05.2018
  Skal plante 32 nye bjørketrær

  Sykehuset Telemark skal replante flere av bjørketrærne på nedsiden av Ulefossveien i Skien. Mange av de gamle trærne er råtne, og de må fjernes av sikkerhetshensyn.

 • 31.05.2018
  God respons – håper på flere svar

  I februar mottok 40.000 telemarkinger et spørreskjema fra Telemarkstudien. – Responsen hittil har vært god, og over 40 prosent av svarene er digitale, sier forskningsleder og overlege Anne Kristin Møller Fell.

 • 30.05.2018
  Beredskapen i skjærgården er sikret

  Sykehuset Telemark har inngått en beredskapsavtale med Redningsselskapet i sommermånedene for oppdrag i Kragerøskjærgården. Dette sikrer et godt supplement til primærberedskapen vår.

 • 30.05.2018
  Vi har redusert utslippene av C02

  Sykehuset Telemark har redusert de årlige CO2-utslippene med om lag 4000 tonn på fire år. Det er nesten 30 prosent mindre utslipp, viser sykehusets klimaregnskap.

 • 28.05.2018
  Sykehuset tenker på miljøet

  Sykehuset Telemark har satt seg konkrete og ambisiøse miljømål. – Vi er en stor aktør med mange ansatte, og det er viktig at vi tar hensyn til miljøet i alt vi gjør, sier fagdirektør Halfrid Waage.

 • 16.05.2018
  Best på pakkeforløp i Helse Sør-Øst

  I Telemark får 75 prosent av kreftpasientene behandling innen de standardiserte forløpstidene. Sykehuset Telemark er dermed det sykehuset i Helse Sør-Øst som oppnår best resultater på pakkeforløp for kreft.

 • 03.05.2018
  Nettsidene har blitt bedre

  De siste månedene har vi gjort flere forbedringer på nettsidene våre. De fleste endringene kommer på bakgrunn av innspill fra brukerne. – Vi setter stor pris på tilbakemeldinger, sier nettredaktør Marit Hansen.

 • 25.04.2018
  Styrket tillit til sykehuset

  85 prosent av telemarkingene har stor tiltro til behandlingen ved Sykehuset Telemark. – Tallet er bedre enn tidligere år, og det må vi glede oss over, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.