Nyheter

Siste nytt

 • 16.10.2019
  Mange smittet av flått

  Hittil i år har 12 pasienter vært innlagt ved Sykehuset Telemark på grunn av sykdom forårsaket av TBE-viruset. Dette viruset blir overført fra skogflått. De to siste årene har det vært en klar økning i antall smittede i Telemark og Vestfold.

 • 13.10.2019
  Nå vaksinerer vi oss

  Ansatte ved Sykehuset Telemark blir oppfordret til å vaksinere seg mot influensa. – Dette er et godt tiltak for å beskytte pasienter, kollegaer og seg selv mot alvorlig influensasykdom, sier smittevernoverlege Marjut Sarjomaa.

 • 11.10.2019
  Styrker beredskapen med legebil

  Sykehuset Telemark får nå en legebemannet akuttbil. Bilen vil rykke ut ved alvorlig sykdom og ulykker og bistå med avansert diagnostikk og behandling. – Det vil styrke beredskapen i hele Telemark, sier medisinskfaglig rådgiver Finn Robert Lund.

 • 09.10.2019
  Barn med pustevansker slipper lang reise

  Alvorlig syke barn og unge ble tidligere sendt til Oslo hvis de hadde behov for å puste med respirasjonsstøtte. Nå er Sykehuset Telemark ett av få sykehus i Helse Sør-Øst som tilbyr disse tjenestene selv.

 • 23.09.2019
  Innsyn i journalen din på nett

  Pasienter i Telemark kan få innsyn i journalen sin på nettet. – Dette er bra for pasientene, sier leder i ungdomsrådet, Hanna Albertine Thorsen.

 • 17.09.2019
  Takker kommunene i Telemark

  De siste månedene har flere enn tusen ansatte i kommunene i Telemark deltatt på kurs for å bli enda flinkere til å håndtere akutte hendelser. – Vi er imponert over innsatsen og engasjementet, sier klinikksjef Frank Hvaal.

 • 16.09.2019
  Tryggere transport for respiratorpasienter

  Intensivsykepleierne ved Sykehuset Telemark trener på å frakte respiratorpasienter i ambulanse. – Det er fint å trene realistisk, sier intensivsykepleier Vera Kleppe.

 • 30.08.2019
  Vi bruker stadig mindre antibiotika

  Første kvartal i år brukte Sykehuset Telemark minst bredspektret antibiotika av alle akuttsykehusene i Helse Sør-Øst. Sykehuset har nesten innfridd målet om å redusere bruken med 30 prosent i løpet av 2020.

 • 27.08.2019
  Trenger du egentlig drosje?

  Mange pasienter tror at de automatisk har krav på taxi når de skal reise til og fra sykehuset. Slik er det ikke. Det skal ligge helsemessige årsaker til grunn for å få drosjetransport.

 • 20.08.2019
  Får stor oppmerksomhet for klart språk

  Sykehuset Telemark er invitert til en internasjonal språkkonferanse for å fortelle om klart og enkelt språk. Bakgrunnen er en ordbok om seksuell helse som Avdeling for habilitering har gitt ut. – Dette er stas, sier prosjektleder Rigmor Holm.

 • 19.08.2019
  Skaper internasjonal debatt

  Avdelingsleder ved Fertilitetsavdelingen, Hans Ivar Hanevik, mener vi trenger mer debatt om konsekvensene av kunstig befruktning. Han har blant annet skrevet en artikkel som skaper stort internasjonalt engasjement.

 • 15.08.2019
  Nesten alle har fått seg jobb

  10 av 13 rusmisbrukere er nå i ordinær jobb, i arbeidsrettet tiltak eller på skole. Det er det foreløpige resultatet av likemannsprosjektet i Grenland. Målet er at tidligere rusbrukere skal motivere andre til ikke å falle tilbake i misbruk.

 • 14.08.2019
  Blant de første spesialistene

  To overleger ved Sykehuset Telemark er godkjent som spesialister i akutt- og mottaksmedisin. Grethe Line Syvertsen og Harry Achterberg er blant de sju første som har fått denne godkjenningen i Norge.

 • 18.07.2019
  Kom og vær aktiv mot kreft

  Søndag 11. august klokka 10.00. Da skal kreftpasienter, helsepersonell, politikere og andre sykle tandem til Arendal. – Vi ønsker å markere hvor viktig fysisk aktivitet er i kreftbehandlingen, sier Helle Aanesen i Aktiv mot Kreft.

 • 12.07.2019
  Setter pris på aktivitøren

  Ungdomsrådet ved Sykehuset Telemark jobber for at barn og unge skal få det enda bedre når de er på sykehuset. Det var deres forslag som førte til at Elin Stamland Andersen ble ansatt som aktivitør.

 • 09.07.2019
  Blir stadig bedre til å måle helsetilstanden

  Når ambulansearbeiderne i Telemark er på oppdrag, måler de pasientens helsetilstand i 92 prosent av oppdragene. – Dette er et kjempegode tall, og det trygger pasientbehandlingen, sier avdelingsleder Knut Inge Brekka Skoland.

 • 05.07.2019
  Godt samarbeid med helsesykepleiere

  Helsesykepleierne spiller en viktig rolle når barn og unge har foreldre som blir psykisk syke. Derfor har Sykehuset Telemark fått et nært samarbeid med helsesykepleierne i fylket.

 • 02.07.2019
  Hjelp ambulansen med å komme frem

  Låste bommer kan forsinke ambulansen når det haster ved ulykke eller sykdom. – Hvis vi får tilgang til bommene, kan det spare verdifull tid, sier ambulansesjef i Telemark, Knut Inge Brekka Skoland.

 • 24.06.2019
  Nye dialysemaskiner til sykehuset

  Sykehuset Telemark har kjøpt 14 nye dialysemaskiner til Rjukan, Notodden og Kragerø. Dette sikrer lik behandling til alle som har behov for dialyse.

 • 20.06.2019
  Stor pågang etter sexolog

  For ett år siden ansatte Sykehuset Telemark en sexolog, og det har vært stor pågang av pasienter fra hele fylket. – Det kommer folk i alle aldre, og det er like mange kvinner som menn, sier sexolog Beate Alstad.

 • 18.06.2019
  Langt færre løftebrudd

  Ortopedisk poliklinikk har redusert antall løftebrudd med 85 prosent siden nyttår. Ved årsskiftet var det registrert 431 løftebrudd. Denne uka var tallet 66.

 • 06.06.2019
  Få korridorpasienter i Telemark

  For få år siden var Sykehuset Telemark ett av de sykehusene i landet med høyest andel korridorpasienter. I fjor var det under én prosent av pasientene som lå på korridor, og det er godt under landsgjennomsnittet.

 • 31.05.2019
  Sykehuset forsker på ALS

  Sykehuset Telemark leder et nasjonalt forskningsprosjekt på den nevrologiske sykdommen ALS. Målet er å kartlegge genetiske årsaker til sykdommen.

 • 24.05.2019
  Dialyse på Rjukan i sommer

  De siste årene har dialysetilbudet på Rjukan vært stengt i sommerferien, men i år vil pasientene få tilbud om dialyse. Det betyr kortere reisevei og mindre belastning for pasientene.

 • 23.05.2019
  Henviser flere til Notodden

  De siste månedene har Sykehuset Telemark henvist flere pasienter til Notodden. – Dette fører til økt aktivitet, og det er et ledd i styrkingen av lokalsykehuset, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning.

 • 21.05.2019
  Best på pakkeforløp for kreft

  Sykehuset Telemark er best i landet på pakkeforløp for kreft. Det forteller de siste tallene fra Helsedirektoratet. – Dette viser at vi innfrir løftene våre til pasientene, sier avdelingsleder Anne Augestad Larsen.

 • 20.05.2019
  Gode responstider i Telemark

  Ambulansene i Telemark kommer raskt frem – både i tettbygde og grisgrendte strøk. Nye tall viser at ambulansetjenesten i Telemark er blant de beste i landet på responstider.

 • 15.04.2019
  Telemark har fått sju nye ambulanser

  I løpet av et halvt år har ambulansetjenesten i Telemark skiftet ut sju biler. – Dette er en stor og viktig investering, og det betyr mye for beredskapen og pasientsikkerheten, sier leder for prehospital avdeling, Knut Inge B. Skoland.

 • 29.03.2019
  Mer ungdommelig preg på maten

  Barn og ungdom har fått flere matretter å velge mellom når de er på sykehuset. – Vi er veldig glad for at ønskene våre blir tatt på alvor, sier leder av ungdomsrådet, Guro Helene Sørdalen.

 • 28.03.2019
  Trygt med røntgen og CT

  Sykehuset Telemark er ett av fem sykehus som gir lave stråledoser ved bruk av røntgen og CT. – Dette har vi jobbet aktivt med i mange år, og det er hyggelig at arbeidet gir resultater, sier avdelingsleder Kirsty Børnes.

 • 19.03.2019
  De lagde 387 barn i fjor

  I 2018 bidro Fertilitetsavdelingen ved Sykehuset Telemark til 387 nye verdensborgere. Siden 2002 har 4500 barn kommet til verden takket være avdelingen i Porsgrunn.

 • 15.03.2019
  Vil behandle flere på Notodden

  Notodden sykehus planlegger å øke den elektive aktiviteten i framtida. – Jeg er veldig imponert over det vi ser på Notodden, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine M. Lofthus

 • 14.03.2019
  Tryggere å være pasient på Notodden

  Sykehuset på Notodden er styrket med nytt og avansert overvåkingsutstyr. – Dette gir bedre kontroll med tilstanden til pasientene våre, sier seksjonsleder Ingvild Christensen.

 • 07.03.2019
  Barn og unge får raskere hjelp

  Sykehuset Telemark har redusert ventetiden for barn og ungdom som trenger psykisk hjelp. Ventetiden har gått ned fra 46 til 26 dager på ett år, og det er blant de korteste ventetidene i landet.

 • 01.03.2019
  Kortere ventetider for psykisk syke

  Ventetidene for pasienter i psykisk helsevern er blant de korteste i landet. På ett år har ventetidene gått ned fra 54 til 32 dager. – Her har mange gjort en kjempeinnsats, sier klinikksjef Lars Ødegård.

 • 28.02.2019
  Skal forske mer på virus fra flått

  Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold ønsker å vite mer smitterisikoen fra flått. I fjor ble 18 pasienter lagt inn på sykehus i Telemark og Vestfold på grunn av flåttbåren virusinfeksjon. Det er langt flere enn årene før.

 • 26.02.2019
  Oppdaterte pakkeforløp ved psykisk helsevern og rusbehandling

  Helsedirektoratet har oppdatert de tre første pakkeforløpene som ble tatt i bruk første januar 2019. Behandlingstekster for våre nettsider blir oppdatert i tiden framover.

 • 15.02.2019
  Kantina i Porsgrunn er stengt

  Kantina ved sykehuset i Porsgrunn er stengt inntil videre. Den ble stengt med umiddelbar virkning da det ble oppdaget mus på kjøkkenet.

 • 07.02.2019
  Kåret til årets helseleder

  Tron Simen Doksrød er kåret til årets helseleder i Norge. Doksrød er avdelingsleder ved Sykehuset Telemark og han mottok prisen av helseminister Bent Høie under en stor nasjonal lederkonferanse i Oslo i dag.

 • 05.02.2019
  Styrker ambulansetjenesten

  Sykehuset Telemark ønsker å sikre en god og likeverdig ambulansetjeneste til hele befolkningen i fylket. Sykehuset har derfor utarbeidet en ambulanseplan som legges fram for styret i neste uke.

 • 24.01.2019
  Vil redde enda flere liv

  Ambulansearbeiderne i Porsgrunn tar i bruk ultralyd bilen for å avdekke en spesiell type hjerteinfarkt. Målet er at flere pasienter skal få riktig behandling raskere.

 • 18.01.2019
  Trener med simulator før de opererer

  Leger som utdanner seg til å bli gynekologer får nå muligheten til å trene mer. Ved hjelp av en simulatorboks kan de øve på kikkhullsinngrep.

 • 18.01.2019
  Tilbyr kurs om cøliaki

  Sykehuset Telemark inviterer pasienter med cøliaki til mestringskurs. – Det virker som behovet for slike kurs er stort, sier leder for Lærings- og mestringssenteret, Alexander Johnstone.

 • 12.12.2018
  Enda tryggere å være pasient

  Sykehuset Telemark ønsker å redusere legemiddelfeil og misforståelser mellom ansatte. Derfor innfører sykehuset en digital løsning som skal sikre pasientene riktige medisiner og korrekt dose.

 • 04.12.2018
  To prosent har kunstige knær og hofter

  Det er stadig flere av oss som går rundt med kne- eller hofteprotese. Rundt to prosent av innbyggerne i Telemark lever med kunstige knær og hofter. – De fleste får et mye bedre liv, sier overlege Hilde Apold.

 • 29.11.2018
  Parkeringsavgift i Skien fra 3. desember

  Fra og med mandag 3. desember blir det parkeringsavgift ved sykehuset i Skien igjen. – Vi legger opp til en parkeringsordning som skal være lett forståelig og brukervennlig, sier eiendomssjef Einar Ramsli.

 • 29.11.2018
  Skal passe bedre på gravide og fødende

  De ansatte på føde og barselavdelingen skal bli enda flinkere til å oppdage alvorlig sykdom hos gravide og fødende. – Dette styrker pasientsikkerheten, sier avdelingsleder Åse Kari Kringlåk.

 • 20.11.2018
  Tilbyr doble proteseoperasjoner

  Sykehuset Telemark har begynt å operere begge hoftene med protese samme dag. – Dette gjøres i liten grad i Norge, men erfaringene vår er gode, sier overlege Arne Runde.

 • 16.11.2018
  Mange kvinner får nytt bryst med en gang

  Seks av ti kvinner som blir operert for brystkreft i Telemark, får nytt bryst under samme operasjon. Sykehuset Telemark ligger på topp i landet med dette tilbudet.

 • 15.11.2018
  Har operert 2500 proteser på ti år

  Sykehuset Telemark har lang erfaring med å operere kne- og hofteproteser, og i løpet av ti år har sykehuset gjennomført flere enn 2500 operasjoner. – Dette har gitt oss meget god kompetanse, sier overlege Paolo Rossi.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.