Avvikler rehabiliteringstilbudet på Nordagutu

I september la Sykehuset Telemark om tilbudet på Nordagutu fra døgn- til dagbehandling. Etter en evaluering av omleggingen, er konklusjonen at det er ønskelig å avvikle tilbudet på Nordagutu.

Publisert 15.11.2023
Tom Helge Rønning, administrerende direktør ved Sykehuset Telemark
Administrerende direktør Tom Helge Rønning skal legge forslaget frem for styret i slutten av november.

Konklusjonen er basert på manglende henvisninger, nasjonale føringer og faglige anbefalinger fra fagprosjektet. Sykehuset skal etablere et tilbud for utredning til pasienter med syklig overvekt. Dette er tenkt plassert i Skien. Pusterommet på Nordagutu skal videreføres og flyttes til Notodden.

- Vi har gjennomført en evaluering for å vurdere om det er grunnlag for å videreføre en driftsmodell med dag- og poliklinisk behandling. Evalueringen viser at det ikke kommer tilfredsstillende antall henvisninger for å opprettholde en slik driftsmodell. I tillegg er det slik at rehabilitering, som ikke er av kompleks art, skal håndteres i kommunal regi, gjerne som en del av frisklivssentre. Disse er godt utviklet i Telemarkskommunene, sier Jørn Sagen, klinikksjef ved Medisinsk klinikk

Nasjonale føringer

I november 2022 ga administrerende direktør ved henholdsvis Sykehuset i Telemark HF og Sykehuset i Vestfold HF i oppdrag å vurdere mulige samarbeidsområder innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Det ble opprettet et fagprosjekt for å kartlegge mulighetene for samordning og organisering.  Dette ble gjort for å rigge fagområdet inn i fremtiden.

Prosjektet har kartlagt alle de aktuelle tilbudene og gått gjennom relevante nasjonale føringer og krav. Det foreligger tydelige føringer om å redusere døgnbehandling i senfase og endre tilbudene for disse pasientene til dag – og poliklinisk behandling. 

Tilfredsstiller ikke kravene

Det har vært faglige diskusjoner med påfølgende vurdering av alternative løsninger og konsekvenser. Basert på dette konkluderer prosjektet med at døgntilbudet ved Nordagutu ikke tilfredsstiller kravene til døgnbasert drift. 

- Jeg kommer til å legge dette forslaget frem for endelig beslutning i styret 27. november, sier administrerende direktør Tom Helge Rønning.