BUP flytter inn i nye lokaler

Førstkommende mandag åpner de nye lokalene til BUP Grenland i Gjerpensgate 14 i Skien.

Publisert 16.03.2023
Sist oppdatert 20.03.2023
Bilde Ansatte i nye  BUP Grenland i Gjerpens gate 14 i Skien
Ledergruppen i Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) i nye BUP Grenland i Gjerpens gate 14 i Skien.

Etter styrevedtak i fjor sommer ble det vedtatt at BUP skal flytte til nye lokaler. Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) har lenge ønsket seg et felles BUP-bygg i Grenland for å ha egnede lokaler og tilstrekkelig antall behandlingsrom for å kunne møte den forventede veksten innen fagområdet. Det har vært jobbet aktivt med å finne et passende bygg siden 2008. 

Samlokalisering

- Nå gleder vi oss veldig til å ta det nye bygget i bruk. Her har vi moderne og tilpassede lokaler med muligheter for spesialiserte behandlingsrom, sier Anne Kjendalen, avdelingsleder ved ABUP.  Samlokaliseringen gir muligheter for større faglig bredde og felles fagutvikling. ​ Fagmiljøet blir større, det blir bedre bruk av ressurser og økt kompetanse.​
- Ved en slik organisering vil det også bli lettere å beholde og rekruttere fagfolk, forklarer Kjendalen​.

Bilde av nye BUP Grenland i Gjerpens gate 14 i Skien

B​ilde av nye BUP Grenland i Gjerpens gate 14 i Skien

​Fire seksjoner blir tre

Mandag 20 mars åpner altså de nye lokalene for pasienter og ny organisasjonsstruktur er på plass. Fire seksjoner har da blitt til tre: 
BUP Grenland Nord (tidligere BUP Skien), seksjonsleder Lars Endresen. 
BUP Grenland Sør (tidligere BUP Porsgrunn og Seksjon for autismespekterforstyrrelser), seksjonsleder Ove Kleppa.  
BUP Familiebehandling (tidligere Seksjon for familiebehandling), seksjonsleder Anne Hellvig Heggtvei​t​. 
Besøksadressen for BUP Grenland er fra denne datoen Gjerpensgate 14. Felles telefonnummer inn til BUP bygget er 35 00 35 24. 
- Vi gleder seg til å ta i bruk det nye bygget til det beste for pasientene.​ Lokalene er veldig fine, lyse og romslige. Her har vi fått fantastisk god hjelp av Utviklingsavdelingen til det tekniske, bygningsmessige og planlegging av flytting.  I tillegg har klinikk for service og systemledelse lagt ned en helt strålende​ innsats når det gjelder fargevalg, interiør, og renhold avslutter Anne Kjendalen.