De første kvinnelige professorene i sykehusets historie

Nylig ble forskningssjef Hege Kersten og seniorforsker Idun Røseth ansatt som professorer ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder.

Publisert 28.09.2023
Bilde av Hege Kersten og Idun Røseth
Hege Kersten og Idun Røseth er de to første kvinnelige professorene ved Sykehuset Telemark.

Dermed blir de historiens to første kvinnelige professorer knyttet til Sykehuset Telemark. 
- Det er klart dette er veldig stas. Vi har jobbet i mange år for å få flere akademiske stillinger ved Sykehuset Telemark. Og vi har bygget opp vår professorkompetanse gjennom ti år her, sier Hege Kersten. For syv ​år siden takket hun ja til stillingen som forskningssjef ved Sykehuset Telemark.  I 2013 tok hun doktorgrad i geriatrisk farmakologi ved Institutt for klinisk medisin. Gjennom årene har hun publisert en rekke artikler i vitenskapelige tidsskrifter og har vist bredde i forskningen, i tillegg til at hun er ekspert på feltet legemiddelbruk hos eldre. Og da særlig på uhensiktsmessig bruk og bivirkninger som kan føre til redusert kognitiv funksjon hos personer med demens.

Milepæl​​​

- Egentlig kunne denne godkjenningen kommet for lenge siden, men jeg utsatte det fordi det knyttes mange forventninger til en slik tittel. Det synes jeg er litt skummelt, men nå var tiden inne, forklarer Kersten videre. Hun underviser og veileder studenter og har vært veileder for flere doktorgradsstudenter. Etter grundige vurderinger etter nasjonale normer for bedømmelse av professorkompetanse ble Hege Kersten godkjent som professor på Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo i juni, mens Idun Røseth fikk sin godkjennelse 1. september.

- Det er en milepæl. Og faktisk er det ganske morsomt at vi begge nå er godkjente professorer. Vi disputerte nemlig samtidig i sin tid tilbake i 2013, smiler Kersten og viser til sykehusets andre nyutnevnte professor, Idun Røseth. Hun er seniorforsker og psykologspesialist ved avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sykehuset Telemark. Nå kan hun altså titulere seg som professor i psykososial helse. Idun Røseth tok sin doktorgrad på fødselsdepresjon og er spesialist på temaet psykiske vansker i forbindelse med graviditet og fødsel og foreldre-barn samspill.

- Det er klart at dette er veldig stas og veldig fortjent! Hege og Idun er to meget dyktige forskere som jeg er sikker på kommer til å bidra til forskningen på Sykehuset Telemark. Vi har hatt en ambisjon om øke antall akademiske toppstillinger og tenker at det er viktig for å løfte oss på forskningsområdet. Sånn sett er disse to utnevnelsene viktige og veldig, veldig gledelig, sier fagdirektør Halfrid Waage. 

Sterkere rekrutteringskraft 

- Det er veldig gøy. Ikke minst med tanke på den rollen jeg nå skal ha i arbeidet med å søke om akkreditering og bygge opp et profesjonsstudie i psykologi ved Universitetet i Agder, sier​ Idun Røseth samtidig som hun forteller at den nye stillingen hennes allerede har gitt positive effekter for Sykehuset Telemark. 

- Vi ser noen frukter av det for Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP). Det blir gjort avtaler om studentpraksis slik at rekruttering inn i ABUP og Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling (KPR) blir enklere som et resultat av den stillingen her allerede. Vi får jo se om vi får det til, men det er et kjempebindeledd mellom Sykehuset Telemark og spesielt da psykiatrisk klinikk og ABUP. 
- Det er jeg så glad for å høre!  Vi trenger akademiske stillinger, ikke bare for å hente inn eksterne forskningsmidler, men også for å bygge opp sterkere rekrutteringskraft, legger Hege Kersten til. 

 - Og i tillegg får vi utvidede muligheter og blir involvert  i nye prosjekter. Jeg samarbeider jo mye med USN både i forhold til forskning og undervisning, og nå kan jeg også utvikle et sterkere forskningssamarbeid med Universitetet i Agder. Det er spennende, poengterer Røseth avslutningsvis. ​​