Døgnrehabiliteringstilbudet ved Nordagutu legges om midlertidig

- Fra uke 38 blir døgntilbudet ved Seksjon rehabilitering Nordagutu midlertidig avviklet ut 2023. Nåværende pasientgruppe får tilbud om dag/poliklinisk rehabilitering, sier seksjonsleder på Nordagutu - Marte Sletten Parkstad.

Publisert 06.09.2023
Sist oppdatert 26.02.2024

 

Marte Sletten Parkstad, seksjonsleder Nordagutu rehabilitering

Dag/poliklinisk tilbud gjelder de som har vært igjennom alvorlig sykdom, og som vil ha utbytte av å forbedre den fysiske formen/kapasiteten, for eksempel  hjertepasienter, lungepasienter, kreftpasienter, slag, nevrologiske pasienter, revmatologiske pasienter osv.

Fokuset er individet, tilpasset treningsrehabilitering med formål å øke fysisk kapasitet og bedring av symptomer.

Forløpet starter med kartlegginger med relevante fagpersoner for den enkeltes problemstilling. Det gis tilbud om å delta på trening som medisin - dagsamling, hvor hensikten er å øke den fysiske kapasiteten, samt økt kunnskap og forståelse for trening som medisin. Innholdet i dagsamlingene danner grunnlag for det videre individuelle forløpet.

Videre tilbyr vi ulike gruppetilbud, i form av treningsgrupper og atferdsbehandling med fokus på endring av livsstil, hvor egenmestring av helseutfordringer og praktiske øvelser er i fokus. 

Det gis tilbud om individuelle konsultasjoner basert på den enkeltes behov. 

 

Inntakskriterier

  • ​Over 18 år
  • Ikke ha kontraindikasjoner for gjennomføring av høyintensiv trening, eller uavklarte smertetilstander som umuliggjør trening. 
  • Psykisk helse forenelig med gruppetilbud
  • Komme seg opp og ned av gulv, og kunne gjennomføre en kondisjonstest (mølle/sykkel) eller 6 minutters gangtest. 
  • Motivasjon til å gjøre nødvendige livsstilsendringer 
  •  Etablert samarbeid med spesialist poliklinikk og primærlege som kan konsulteres.

​Henvisning

Henviser oppretter en primærhenvisning, og sender denne til Nordagutu. 

​Kontaktperson

Koordinator, Anngelica Therese Gjærum: ANTGJA@sthf.no, 3502 1520