Får 20 millioner til å lede et nasjonalt forskningsprosjekt

Sykehuset Telemark har fått 20 millioner til å lede et nasjonalt forskningsprosjekt om stråleterapi.

Publisert 24.11.2023
Kjersti Skipar og Harald Bull Ragnum, skal lede nasjonal forskningsstudie
Kjersti Skipar og Harald Bull Ragnum skal lede nasjonal forskningsstudie

Fantastiske nyheter tikket inn etter at midler til klinisk behandlingsforskning for 2023 ble fordelt. Sykehuset Telemark er tildelt 20 millioner til å lede en studie om stråleterapi til kreftpasienter. - Dette er den største summen til et forskningsprosjekt på Sykehuset Telemark som vi noen gang har blitt tildelt, sier en strålende fornøyd forskningssjef, Hege Kersten. Midlene er tildelt via Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning (KlinBeForsk) som er en del av regjeringens handlingsplan, og som eies av de fire regionale helseforetakene. I 2023 ble 180 millioner kroner utlyst og Sykehuset Telemark er det eneste helseforetaket utenom universitetssykehusene som har fått midler på denne utlysningen.

Tok initiativ til studien

Overlege og onkolog Kjersti Skipar har tatt initiativ til studien og har utarbeidet søknad og forskningsprotokoll. Harald Bull Ragnum, overlege og onkolog, skal lede studien i samarbeid med Kjersti Skipar, samt en stor forskningsgruppe bestående av fagpersoner fra alle sykehus i Norge som tilbyr stråleterapi. Studien skal undersøke hvorvidt pasienter som lever med aktiv kreftsykdom, og som har plagsomme symptomer grunnet kreftsvulst i bekkenet, kan oppnå god symptomlindring ved kun en strålebehandling sammenlignet med fem strålebehandlinger. Positive studieresultater vil ha stor betydning for fremtidige pasienter, som da vil bruke mindre av sin tid på sykehuset. 

Tildeling av forskningsmidler innenfor stråleterapi har over lengre tid vært underprioritert, både i Norge og ellers i Europa, og denne tildelingen er derfor svært gledelig, sier de to legene ved Sykehuset Telemark.

- Formålet med studien er å kunne tilby god behandling til en sårbar pasientgruppe uten at unødvendig tid må tilbringes på sykehus, sier Kjersti Skipar.

- Ved å etablere nasjonale retningslinjer for strålebehandling ved denne problemstillingen, vil man få en mer enhetlig praksis i Norge. Dette kan bidra til å redusere uønsket geografisk variasjon ved at bevissthet rundt bruk av lindrende stråleterapi øker, legger Harald Bull Ragnum til.

Veldig stolte

-Tildelingen viser at forskning tilknyttet etableringen av nytt strålesenter har vært en viktig og riktig strategisk satsning for sykehuset Telemark. Vi er veldig stolte over tildelingen, all ære til initiativtakerne til søknaden som hele stråleterapimiljøet i Norge stiller seg bak. Studien vil gjennomføres i tett samarbeid med European Palliative Care Research Centre (PRC) som er Kreftforeningens senter for pasientsentrert behandling, avslutter forskningssjef, Hege Kersten.