Felles henvisningsmottak for psykisk helsevern for voksne innføres fra 1. september

Fra og med 1. september styrkes rettighetene til voksne som har behov for psykisk helsehjelp og alle henvisninger til psykisk helsevern for voksne sendes til ett felles henvisningsmottak.

Publisert 31.08.2023
Sist oppdatert 13.09.2023
Espen Halvorsen, Heidi Aatangen,  Hege Vigger Pedersen
Espen Halvorsen - avdelingsleder, Heidi Aatangen - seksjonsleder allmennpoliklinikk, Hege Vigger Pedersen - prosjektleder felles henvisningsmottak og seksjonsleder DPS poliklinikk Notodden

​​Det betyr blant annet at fastlegene ikke skal henvise direkte til en avtalespesialist. I tillegg vil vi på denne måten oppnå en bedre utnyttelse av samlet kapasitet og faglig profil.

Denne ordningen er innført for å sikre alle pasienter de samme rettighetene. Tidligere hadde ikke pasienter som ble henvist til en avtalespesialist de samme rettighetene som andre pasienter. 

-Det er flott at pasientrettighetene styrkes ved innføringen av felles henvisningsmottak, og at alle henvisninger til psykisk helsevern voksne får likere vurdering, sier Espen Halvorsen - avdelingsleder ved DPS Telemark.

Når fastlegen henviser deg til utredning og behandling i psykisk helsevern spesialisthelsetjenesten, er det noen ting som er annerledes enn tidligere. 

Nå skal alle henvisninger sendes til et felles henvisningsmottak. Dersom du får rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten vil du få tilbud om dette hos en avtalespesialist eller ved distriktspsykiatrisk senter (DPS). 

Det blir satt en bindende frist for når helsehjelpen senest skal starte, og dette vil du få informasjon om i et brev fra henvisningsmottaket. Henvisningsmottaket har frist på ti virkedager til å vurdere henvisningen. 

Hvis du har spesielle ønsker for hvor du skal motta helsehjelp, hos en avtalespesialist eller ved DPS, er det viktig at dette kommer fram av henvisningen. D​en som henviser deg, vil videreformidle ønskene dine til henvisningsmottaket.

Ordningen omfatter kun voksne pasienter i psykisk helsevern. Barn og ungdom skal ikke henvises til felles henvisningsmottak.​