Fem alternativer for utbygging

Utkastet til rapport for utbygging av det somatiske tilbudet i Skien er ferdig. I idéfaserapporten blir det skissert fem alternativer for utbygging, i tillegg til et nullalternativ. – Det er fordeler og ulemper ved alle alternativene, sier prosjektleder Annette Fure.

Publisert 07.12.2017
Sist oppdatert 15.12.2023
En bygning med lys på om natten

I arbeidet med idefaserapporten har det blitt jobbet med strålesenter, sengeposter, poliklinikker og operasjonsområder. – Det har vært utfordrende å finne løsninger hvor vi vil få gode driftskonsepter innenfor alle disse områdene, sier Fure.

Hun mener likevel at prosjektet har klart å legge fram løsninger som er gode og spennende, og sier at det er flere alternativer som er aktuelle.
– Nå blir det avgjørende å vurdere tidsperspektivet på de ulike løsningene, rekkefølgen på byggingen, og de faglige og økonomiske konsekvensene, sier Fure.

Hun sier at det er stor enighet om at det haster å få på plass et strålesenter, men at det er viktig å se hvordan dette kan kombineres med annen utbygging.
– Arbeidet med idefasen viser hvor komplekst et sykehus er, og hvor mye som er avhengig av hverandre, sier Fure.

Styret ved sykehuset skal behandle saken onsdag 13. desember.