Fikk sykehusets første forbedringspris

På vår første pasientsikkerhetskonferanse ble historiens første forbedringspris delt ut til både diabetesteamet ved avdeling for barne- og ungdomsmedisin og fagsykepleier Ellen Marie Troland Hufthammer.

Publisert 09.11.2022
Sist oppdatert 11.01.2023
Fagdirektør Halfrid Waage og administrerende direktør Tom Helge Rønning med prisvinnerne  Eunike Vågen og Lene Borlaug Kjellemyr
Fagdirektør Halfrid Waage og administrerende direktør Tom Helge Rønning med prisvinnerne Eunike Vågen og Lene Borlaug Kjellemyr

​Denne uken har Sykehuset Telemark rettet søkelyset mot pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Det er veldig mange som legger ned en formidabel innsats for å forbedre pasientsikkerheten og kvaliteten ved sykehuset hver eneste dag. Ansatte ble oppfordret til  melde inn relevante kandidater​ til forbedringsprisen. 

Gode resultater

Det kom totalt inn 24 nominasjoner. Bedømmelseskommisjonen fikk en utfordrende og vanskelig jobb i utvelgelsen som la vekt på at arbeidet skal være kunnskapsbasert og at brukerne har fått medvirke. Valget falt til slutt på et fagmiljø og en person. 
- Prisen på 25.000 kroner går til et fagmiljø som over tid har jobbet målrettet med tiltak for å bedre behandlingsresultater. De har hatt med brukerne underveis og lyttet til dem. De kan vise til gode resultater over tid og arbeidet fortsetter videre. Prisen går til Diabetesteam for barn og ungdom ved avdeling for barne- og ungdomsmedisin, sa administrerende direktør Tom Helge Rønning da han delte ut prisen til Eunike Vågen og Lene Borlaug Kjellemyr.  som representerte teamet på dagens konferanse. 
- Dette betyr mye og er veldig motiverende! Vi har jobbet mye med dette over tid og nå får vi ny giv til å fortsette arbeidet. Vi er et team hvor alle er engasjerte og gjør hverandre gode. Vi vil gjerne passe på å takke de alle sammen, sa de to prisvinnerne etter utdelingen.

Stor grad av brukerinvolvering

Bilde av  Tom Helge Rønning og Ellen Marie Troland Hufthammer
Den andre prisen gikk til fagsykepleier Ellen Marie Troland Hufthammer ved medisinsk sengepost på Notodden sykehus. Hun er teamleder for læringsnettverket "Gode pasientforløp - hva er viktig for deg?". 
​​- Hun leder et arbeid som går på samhandling med stor grad av brukerinvolvering. Så langt viser arbeidet gode resultater, poengterte Tom Helge Rønning da sjekken på 10.000 kroner ble overrakt i konferansesenteret.  
- Det er veldig motiverende å få en slik pris. Nå kjenner jeg at jeg får inspirasjon til å fortsette arbeidet, forklaret Ellen Marie Troland Hufthammer. 

I koronapandemiens grep

Bilde av assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad
Konferanseprogrammets røde tråd var naturligvis pasientsikkerhet og bød på mange spennende temaer og foredragsholdere. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad var en av dem. Han har nærmest blitt synonym med ordet Covid som naturlig nok sto sentralt i hans foredrag om hva vi har lært av koronapandemien. I den påfølgende paneldebatten ble det  åpnet for spørsmål fra salen - en mulighet som mange grep.
- Det er ekstremt viktig å ha denne konferansen og en slik pasientsikkerhetsuke nettopp nå som vi står i en krevende situasjon. En situasjon som regjering og folkevalgte sier skal bli ende mer krevende, forklarer Tom Helge Rønning. Sammen med fagdirektør Hallfrid Waage og kvalitetsrådgiver Cathrine de Groot, har han vært en aktiv del av pasientsikkerhetsuka. ​Blant annet har de vært på pasientsikkerhetsvisitt i Seljord, Porsgrunn, på Notodden og flere avdelinger og seksjoner i Skien. Dagen ble rundet av med utdeling av forbedringsprisen, men pasientsikkerhetsuka​ avsluttes ikke  før på fredag med forelesning av Elisabeth Arntzen. ​