Flere lærlinger ved Sykehuset Telemark

Det er stadig flere som får lærlingplass ved helseforetakene i Helse Sør-Øst. Denne høsten har Sykehuset Telemark utvidet antall lærlingplasser fra seks til ti.

Publisert 21.09.2022
Sist oppdatert 11.01.2023
Nye lærlinger ved Sykehuset Telemark
Nye lærlinger ved Sykehuset Telemark

​Fra 2016 til 2019 var det en nedgang i antallet lærlinger hos helseforetakene i Helse Sør-Øst. I Nasjonal helse- og sykehusplan ble det derfor stilt krav om at antall lærlinger – både i helsefag og i andre lærefag – skulle øke. I tråd med satsingen har antall lærlingplasser økt fra 2020 til 2022. Dette gjelder også Sykehuset Telemark.​

Utdanner flere

–  Dette er i tråd med bestillingen fra Helse Sør-Øst (OBD) om å utdanne flere helsefagarbeider. Vi har utvidet antall plasser fra seks til ti i 2022, sier Sigrid Christie, avdelingsleder HR. Lærlingene startet praksisen 1.september og skal være på sykehuset i seks måneder fram til februar 2023. Da skal de tilbake til kommunehelsetjenesten i seks måneder og avgi fagprøve.
– Vi er veldig fornøyde med denne utviklingen og ønsker lærlingene hjertelige velkommen til Sykehuset Telemark, understreker Christie.

 

Satsingsområde
​I løpet av 2022 skal 36 lærlinger ha lærlingplass ved Sykehuset Telemark. I Helse Sør-Øst har utviklingen i helsefaglærlinger hatt en betydelig vekst fra 2018 til 2022.  Og som her i Telemark, signaliserer flere av de andre helseforetakene ytterligere vekst fra høsten 2022.  

– Vi ønsker lærlinger velkommen til oss, sier Svein Tore Valsø, direktør personal og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst RHF. Hoveddelen av lærlingene finnes innen ambulansefag og helsefag, men helseforetakene har også lærlinger innen IT, logistikk, portørfag, institusjonskokk, renhold og tekniske fag. Helse Sør-Øst RHF ønsker at enda flere lærlinger skal få muligheten i årene som kommer.

– Vi følger utviklingen ved helseforetakene nøye, og vi ønsker ytterligere aktivitet for å øke antallet plasser for lærlinger, sier Svein Tore Valsø.