Forsker på smerter hos barn og unge med CP

Tre av fire barn med CP lever med smerter. Forsker ved Sykehuset Telemark, Randi Dovland Andersen, leder et prosjekt som skal finne ut hvordan smerter påvirker livet til barn og unge med CP, og hva som kan gjøres for å lette den byrden de har.

Publisert 05.11.2018
Sist oppdatert 14.02.2023
En person smilende med noen få personer bak

– En sentral del av studien er et målrettet forbedringsprosjekt i samarbeid med Skien og Porsgrunn kommuner. Her skal barna, ungdommene og foreldrene beskrive problemet. De skal også og delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av konkrete tiltak for et bedre liv med mindre smerter, sier Dovland Andersen.

Sykepleieren tok nylig en doktorgrad om smertevurdering av små barn, og nå skal hun lede en forskergruppe fra USA, Canada, Sverige og Norge. Prosjektet som kalles CPPain, starter i januar 2019, og det skal pågå over seks år.

Lokalt blir det et samarbeid mellom Sykehuset Telemark, Skien og Porsgrunn kommuner, det nasjonale kvalitetsregisteret og oppfølgingsprogrammet for CP og CP-foreningen i Telemark.

– Prosjektet er viktig fordi det handler om en sårbar gruppe som er utsatt for mye smerte og der mange har små muligheter til å uttrykke smerter med ord, sier Dovland Andersen.

Både forskning og klinisk erfaring tilsier at smerter underbehandles i denne gruppen. – Her er det lite forskning fra før, og vi tror at dette vil få stor betydning for de CP-rammede barna og ungdommene og deres familier, sier Randi Dovland Andersen.

Prosjektet er finansiert med 3,5 millioner av testamentgaven fra skienskvinnen Tordis Elisabeth Dahl.