Først i landet med tilbud om tidlig ultralyd og NIPT-test

- I dag får månedlig 80 til 90 gravide kvinner i Telemark dette tilbudet, kan ultralydjordmor Tone Kalve Bakken fortelle. Vi har ingen ventetider.

Publisert 25.11.2022
Sist oppdatert 11.01.2023
Tone Kalve Bakken og Maria Hornes
Tone Kalve Bakken og Maria Hornes

​Våren 2020 vedtok Stortinget at alle gravide skulle få tilbud om tidlig ultralyd i løpet av uke 11og 0 dager til 13og 6 dager i svangerskapet.

I tillegg skulle kvinner over 35 år få gratis tilbud om NIPT-test, en frivillig blodprøve som utføres samtidig med tidlig ultralyd undersøkelse. NIPT analyserer fosterets DNA i mors blod og kan avdekke kromosomavvik. NIPT utføres kun av offentlige og enkelte private virksomheter godkjent av Helsedirektoratet. 

For at et slikt stortingsvedtak skulle kunne settes ut i livet måtte man sikre at de som utførte denne screeningen og testingen hadde riktig kompetanse, dvs hadde godkjent ultralyd utdannelse og var sertifisert for NIPT.

Man kan ikke ta det for gitt at et relativt lite sykehus som Sykehuset Telemark raskt kan etablere et slikt tilbud. Som et resultat av systematisk jobbing, riktig kompetanse på plass og jordmødre og leger som brenner for faget, klarte Sykehuset Telemark å etablere tilbud om tidlig ultralyd og NIPT-test til alle henviste gravide allerede i januar 2022 – som det første sykehuset i landet.

I dag får månedlig 80 til 90 gravide kvinner i Telemark dette tilbudet, kan ultralydjordmor Tone Kalve Bakken fortelle. Vi har ingen ventetider og her ved gynekologisk poliklinikk i Porsgrunn har vi åpent alle ukedager – i tillegg har vi det samme tilbudet to dager i uken på Notodden Sykehus.

Fra januar 2023 vil vi ved vårt sykehus ha fem jordmødre som har fullført denne ultralydutdanningen ved NTNU i Trondhjem. En av de som gjennomfører denne spesialiseringen nå er jordmor Maria Hornes.

- Ved poliklinikken har vi også ultralyd-screening i svangerskapsuke 17 til 20. Her går vi gjennom fosterets anatomi, setter endelig termindato og sjekker morkakas plassering. Her kartlegger vi risiko med tanke på videre oppfølging og kontroller i svangerskapet, sier Tone Kalve Bakken.

- Alle i Telemark får også tilbud om en vekstestimering av fosteret i svangerskapsuke 32. Ellers utfører vi kontroll av leie og overtidsvurderinger av normale svangerskap, legger Maria Hornes til.

Alle som jobber ved gynekologisk poliklinikk brenner for at svangerskapsomsorgen skal kjennes trygg og god for alle gravide, enten vi snakker om normale svangerskap eller risikosvangerskap. Ved Sykehuset Telemark er det et tett og godt samarbeid mellom leger (gynekologer) og jordmødre. Her har vi sammen skapt et sterkt fagmiljø med høy kvalitet.