Hanne Engen er ansatt som fagdirektør

I forbindelse med at nåværende fagdirektør Halfrid Waage trapper ned, er det ansatt ny fagdirektør ved Sykehuset Telemark.

Publisert 10.04.2024
Sist oppdatert 15.04.2024
Hanne Engen
Nyansatt fagdirektør: Hanne Engen

Den nye fagdirektøren er Hanne Engen og hun har siden januar 2018 vært overlege i anestesiologi ved sykehuset. Hun har sin legeutdannelse fra Københavns universitet i Danmark.

Hanne Engen har bred klinisk erfaring som lege, fra jobber innen pediatri, barne- og ungdomspsykiatri og anestesiologi. Hun er veldig opptatt av å stimulere til et aktivt forskningsmiljø, blant annet for å opprettholde og videreutvikle gode og attraktive fagmiljø ved sykehuset.

I tillegg til jobben som anestesilege, har Hanne de siste årene hatt ulike roller og oppgaver i sykehuset. Hun har gjennomført utdanning i forbedringsarbeid og har også hatt viktige bidrag inn i flere av sykehusets gjennomganger etter uønskede hendelser. Hun har instruktørkompetanse og er opptatt av å veilede og utvikle medarbeidere i sykehuset, samtidig som hun legger stor vekt på utvikle samarbeid på tvers av profesjoner for å utvikle gode pasientforløp.

Det er foreløpig ikke bestemt en eksakt dato for når Hanne tiltrer rollen, men det vil skje en gang i løpet av sommeren.

- Jeg er glad for å ha fått en person med bred spesialistkompetanse inn i denne viktige rollen. Jeg opplever at hun er veldig motivert for å være med å utvikle sykehuset og mener hun har veldig gode forutsetninger for å lykkes, sier administrerende direktør Tom Helge Rønning.