Har opprettet et eget barneteam for alvorlig syke

Det siste året har det blitt lagt ned et stort tverrfaglig  arbeid for å etablere et eget team for mottak av alvorlig syke barn i Telemark. Nå er barneteamet på plass.

Publisert 02.12.2022
Sist oppdatert 07.12.2022
Øvelse i akuttmottaket
- Dette er et veldig godt tilbud for de alvorlige syke barna som kommer til Sykehuset Telemark, sier Anita Høyvarde Jensen, fungerende seksjonsleder og fagutviklingssykepleier på seksjon for barne- og ungdomsmedisin.  Seksjonen har hatt som mål å etablere barneteam for mottak av alvorlig syke barn i strategiplanen for 2020-2022.  I denne perioden har det blitt utarbeidet en egen retningslinje for denne pasientgruppen.  

Satser på barn og unge

-  Dette har vi jobbet med lenge. Nå er det endelig etablert og retningslinjene er på plass, forklarer Høyvarde Jensen. Nettopp barn og unge er et av satsingsområdene til Sykehuset Telemark.  Denne våren og høsten har det blitt lagt ned et omfattende tverrfaglig samarbeid på tvers av klinikkene for å kunne etablere barneteam. Her har ledere, legegrupper, representanter fra simuleringssenteret  og sykepleiergruppene vært involvert. 
- Det har vært et bredt og svært spennende samarbeid og vi har nå fått på plass et godt teamsamarbeid på tvers av fagmiljøene. 

Øver på hendelser fra virkeligheten

For kort tid siden ble den første teamsimuleringen gjennomført. Da øvde teamet på en hendelse fra virkeligheten i akuttmottaket i Skien. 
- Slike øvelser er viktige for at alle teammedlemmer skal bli gode i mottak av akutt syke barn og få et godt teamarbeid rundt denne pasientgruppen. Teamet trener på kommunikasjon og rolle- og situasjonsforståelse, poengterer Høyvarde Jensen. Under den første simuleringsøvelsen nylig var 17 personer involvert.  
- Planen er at vi nå i starten skal simulere hver fjortende dag, deretter månedlig. Noen ganger er vi litt færre på teamet, andre ganger flere. Det​ er mange som stiller med ressurser i disse øvelsene, men det å trene gjør oss bedre forberedt og rustet når vi står i en reell situasjon og er derfor veldig viktig, avslutter Høyvarde Jensen. 
Barneteamet simulerer på Sykehuset Telemark  i Skien