Innsyn i journaldata på tvers av sykehus

Nå kan leger, psykologer og forløpskoordinatorer for kreft få lesetilgang til journaldata fra andre helseforetak i Helse Sør-Øst som har DIPS Arena.

Publisert 30.05.2024
En mann som smiler til kameraet
​Sondre Taranger har vært Sykehuset Telemarks representant i det regionale prosjektet for to-rolle-løsningen.

Løsningen, som ar vært tilgjengelig siden 24.mai, omfatter journaldokumenter, laboratoriesvar, radiologiske undersøkelser, medisinske koder, operasjoner, behandlingsplan og pasientadministrative data henvisninger og opphold.  

Raskere tilgang til informasjon fra ulike behandlingssteder bidrar til å styrke pasientsikkerheten, og spare tid som i dag blir brukt til å samle journalinformasjon fra andre sykehus. 
Tilgang kommer via egen brukerrolle, og den enkelte trenger ikke foreta seg noe for at dette skal komme på plass. 
 
Annet helsepersonell vil få tilgang på et senere tidspunkt.
 
Alle helseforetak i Helse Sør-Øst kobles på løsningen etter hvert som de innfører DIPS Arena. Diakonhjemmet sykehus og Lovisenberg Diakonale sykehus er ikke del av innføringen.

Pasienter har rett til å begrense innsyn

Pasienter har rett til å reservere seg mot innsyn på tvers av helseforetak. 
Pasienten kan be om dette via helsenorge.no eller ved å ta direkte kontakt med sykehuset. 
 
Som ved all bruk av DIPS ARENA logges alle oppslag, og blir tilgjengelig for innbygger via helsenorge.no.