Involverer pasientene i egen behandling

Pasientene i psykisk helsevern og rusbehandling medvirker til egen behandling i større grad enn tidligere. Poliklinikk psykose ved Sykehuset Telemark jobber bevisst med dette. Siste kartlegging viste at nesten 87 prosent av pasientene hadde bidratt til egen behandlingsplan.

Publisert 05.01.2024
En mann med briller
Psykologspesialist Jostein Bjerke ved Sykehuset Telemark sier det er helt avgjørende å involvere pasientene

Flere helseforetak i Helse Sør-Øst jobber systematisk for at pasienter skal involveres mer i egne behandlingsplaner. I regionen var det 48 prosent av pasientene som hadde medvirket til en behandlingsplan andre kvartal i år, mens landsgjennomsnittet lå på 41 prosent.Det viser de siste kvalitetsindikatorene fra Helsedirektoratet. Disse er basert på helseforetakenes registrering av nasjonale pasientforløp.

Det er stor variasjon mellom helseregionene og mellom de ulike helseforetakene.
Ved siden av Sykehuset i Vestfold (83 prosent), har Sykehuset Telemark (65 prosent) og Sørlandet sykehus (64 prosent) registrert en høy andel pasienter som medvirker til egen behandling.

Avgjørende med involvering av pasientene

Ved poliklinikk psykose ved Sykehuset Telemark jobber de bevisst med medvirkning, og ved siste kartlegging var det nesten 87 prosent av pasientene som hadde bidratt til egen behandlingsplan.

Psykologspesialist Jostein Bjerke ved Sykehuset Telemark sier det er helt avgjørende å involvere pasientene.

– Det er både en lovfestet rettighet og en sentral del av god behandling. Det gir økt motivasjon, håp og en opplevelse av at pasientens eget bidrag har vært sentralt, sier Bjerke.

Han forteller at poliklinikk psykose ved sykehuset har brukt metoden «systematisk forbedringsarbeid», og at de har opprettet et forbedringsteam som består av klinikere, erfaringskonsulent og pasient- og pårørenderepresentanter.

Gode samtaler

– Vi har kartlagt i hvilken grad pasientene har opplevd medvirkning i arbeidet, og basert på resultatene har vi jobbet med tiltak. Tilbakemeldingene er at dette har gitt gode samtaler, er gjennomførbart og meningsfullt for både pasienter og klinikere, sier Bjerke.