Komplett kirurgisk tilbud til pasienter med brystkreft

Nå kan Sykehuset Telemark, som et av to foretak i Helse Sør-Øst, tilby rekonstruksjon av bryst ved bruk av mikrokirurgisk teknikk.

Publisert 01.02.2024
Sist oppdatert 12.03.2024
En gruppe kirurger som utfører kirurgi

Etter en brystkreftoperasjon kan det være muligheter for å rekonstruere hele eller deler av brystet. Målet er å gjenopprette symmetri med det gjenværende brystet i størrelse og form. Operasjonen foregår enten i forbindelse med operasjonen for brystkreft, eller i en etterfølgende operasjon. Det er flere måter å rekonstruere brystet på.

Ved Kirurgisk klinikk på Sykehuset Telemark er det etablert tett samarbeid mellom seksjon for Hånd-, plastikk- og rekonstruktiv kirurgi og Bryst- og endokrin kirurgisk seksjon. Leger fra begge seksjoner møtes ukentlig til tverrfaglig møte med onkolog, radiolog og patolog. Slik sikres helhetlig medisinsk og kirurgisk vurdering vedrørende behandling og rekonstruksjon av pasienter med brystkreft ved sykehuset.

 

Bedre livskvalitet

For mange kvinner fører tap av deler, eller hele brystet, til dårlig selvbilde. Det kan oppleves som vanskelig å velge klær. Det å ha en protese i bh kan være ukomfortabelt og upraktisk. I tillegg kommer den psykiske belastningen ved det å få en kreftdiagnose.

Målet med brystrekonstruksjon er å gjenskape brystet som har blitt fjernet. De fleste som har fått rekonstruert brystet opplever at livskvaliteten bedres.

Det finnes flere måter å rekonstruere et bryst på, både med tanke på tidspunkt og valg av prosedyre.

Behandlingsalternativer er å fjerne tumor og rekonstruere ved hjelp av teknikker brukt ved brystreduksjon, rekonstruksjon med protese, gjenoppbygging av brystet ved hjelp av fettvevstransplantasjon eller eget vev i form av stilket hudlapp eller fri lapp.

Seksjon for hånd-, plastikk- og rekonstruktiv kirurgi ved Sykehuset Telemark har lang erfaring innen brystrekonstruksjon og kan som eneste sykehus i Helse Sør-Øst, foruten Oslo Universitetssykehus, tilby rekonstruksjon av bryst ved bruk av mikrokirurgisk teknikk (DIEP-lapp).

Mikrokirurgi er ikke en behandlingsform i seg selv, men en spisskompetanse som åpner opp kirurgiske behandlingsmuligheter i en helt annen dimensjon enn tradisjonell kirurgisk tilnærming.

En gruppe kirurger som utfører kirurgi

Mikrokirurgi er ikke en behandlingsform i seg selv, men en spisskompetanse som åpner opp kirurgiske behandlingsmuligheter i en helt annen dimensjon enn tradisjonell kirurgisk tilnærming.

 

Viktig kompetanse

At Sykehuset Telemark sikrer regelmessighet i DIEP-tilbudet innebærer også en styrkning av kompetansen til å utføre andre mikrokirurgiske rekonstruksjoner. Det være seg opp mot underekstremitetsskader og annen dekningsproblematikk hvor alternativet vil være kronisk sår eller amputasjon, samt rekonstruksjoner i hode/hals-området. Behandlingsmulighetene blir mange med denne kompetansen ved et sykehus.

- Det at Sykehuset Telemark er et av kun seks sykehus i Norge som innehar mikrokirurgisk kompetanse gir oss en krystallklar rekrutteringseffekt opp mot både Leger i spesialisering (LIS) og erfarne spesialister. Kirurgisk klinikk satser konkret og konsekvent på kompetansebygging og videreutvikling av sine fagseksjoner med mål om være en attraktiv arbeidsplass for ambisiøse helsearbeidere, sier Torhild Fredheim, klinikksjef ved Kirurgisk klinikk.