Kortere ventetid på rusbehandling

Sykehuset Telemark er et av helseforetakene som har kortest ventetid innen rusbehandling i Helse Sør-Øst. Det nasjonale målet er 30 dager. I Telemark ligger snittet på 22,5 dager.

Publisert 07.06.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
GODE RESULTATER: De ansatte ved poliklinikk for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykose har jobbet systematisk for å få ned ventetiden.

Ventetidene på rusbehandling er på under tretti dager ved flere av helseforetakene i Helse Sør-Øst. Det er en stor forbedring på få år. 

For om lag ti år siden var ventetiden på rusbehandling om lag 60 dager i Helse Sør-Øst. Nå er ventetiden halvert, og ved flere helseforetak får pasienter som trenger rusbehandling hjelp innen få uker. Det viser de siste kvalitetstallene fra Helsedirektoratet.

I Helse Sør-Øst er det Sykehuset Telemark, Sykehuset Østfold og Akershus universitetssykehus som hadde de korteste ventetidene innen rusbehandling. Ved disse helseforetakene må man i snitt vente på behandling i 22 dager, mens det nasjonale målet er 30 dager. 

- Vi har vært i en prosess som har vart i tre år hvor vi har fått fylt opp og rekruttert slik at vi har mennesker til å gjøre den jobben, og det oppdraget,vi har. Det er slik at man opererer med frister som er på tolv uker, men ser vi at vi har kapasitet etter tre uker da tar vi pasienter inn,  sier Lena Larsen, seksjonsleder for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).  

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
DEDIKERTE: Ask Magnus Johannesen Skifjeld (psykolog), Julie Danielsen (psykologspesialist), Lena Larsen (seksjonsleder), Kaia Kvammen (avdelingsleder) og Jeanine Therese Hestvik Karlsen utenfor poliklinikken for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykose. 

- Vi er en veldig dedikert gjeng i Skien, Kragerø og på Notodden som ønsker å ta i mot pasientene så fort vi kan. I rekrutteringsprosessen har vi hatt veldig fokus på nettopp dedikasjon til faget og har jobbet mye med at faget skal ligge til grunn for den jobben som gjøres. Da gir det utslag som kortere ventetider og god flyt, poengterer avdelingsleder Kaia Kvammen. 

Poliklinikken samarbeider også tett med avrusningsseksjonen og inntaktsteamet. 

- Vi har også kjempegode sekretærer som er veldig på og hjelper oss med frister og rydding av lister, legger Kvammen til. 

En annen forklaring på reduksjonen i ventetiden er den omorganiseringen og samlokaliseringen som har blitt utført. Det har skapt et større fagmiljø. Variasjonene i tjenesteytelsen i Telemark er ikke like store som tidligere. Enheten har også blitt mer robust og stabil.

- Faktisk er det slik at vi aldri har fristbrudd i TSB. Det er vi veldig stolte av, sier Lena Larsen avslutninsgvis.