Mange blir syke av passiv røyking

Passiv røyking i norske hjem er et mye større problem enn mange tror. Nye tall viser at seks prosent av ikke-røykere er utsatt for passiv røyking hjemme og at det kan doble risiko for luftveisplager. – Dette er både overraskende og skremmende, sier lege Anne Kristin Møller Fell.

Publisert 21.10.2016
Sist oppdatert 30.10.2016
En person som holder en kniv

Møller Fell leder en stor studie som er gjennomført blant telemarkinger mellom 16 og 50 år. Av 8346 ikke-røykere var det 504 som svarte at de er utsatt for passiv røyking hjemme.

– Vi ble overrasket over at tallet var så høyt. Norge har hatt røykeforbud på offentlige steder i mange år, og da er det skremmende at det er så mange som fortsatt utsettes for passiv røyking, sier Møller Fell.

De som rapporter om luftveisplager forteller om kronisk hoste, hoste med slim og spytt, og at de ofte våkner om natta på grunn av tung pust. Dette er mennesker som aldri har røyket selv, som likevel får røykerelaterte plager. Nå mener Anne Kristin Møller Fell at det er behov for tiltak slik at folk ikke blir syke av passiv røyking.

– Dette engasjerer oss som jobber med pasienter med luftveisproblemer, og det gjør sterkt inntrykk på oss når vi møter mennesker som har blitt alvorlig syke på grunn av andres røyking, sier Møller Fell.