Medisinfritt tilbud til psykisk syke

Fra nyttår blir det et døgnbehandlingstilbud for pasienter som ønsker medisinfri behandling. Det nye tilbudet vil bli etablert både i Porsgrunn og Seljord.

Publisert 20.12.2016
Medisinfritt tilbud til psykisk syke

– Målgruppen for det nye tilbudet er pasienter med psykoselidelser eller alvorlige stemningslidelser som depresjoner eller bipolare lidelser, sier fagsjef Arne Johannessen. Han sier at pasienter som ønsker denne behandlingen må drøfte det enten med fastlegen eller med en annen behandler.

– Behandlingen vil være fokusert på pasient- og pårørendeopplæring, spesifikke medisinfrie behandlingstilbud og mestringsstrategier for å klare et liv uten medisiner, sier Johannessen.
Det er DPS-ene i Porsgrunn og Seljord som får ansvaret for det nye tilbudet.

– Vi legger opp til en helhetlig behandling med mye vekt på fysisk aktivitet og psykoedukasjon, og vi vil bruke en kognitiv tilnærming i miljøterapien, sier seksjonsleder Lydia Vøllestad. Hun forteller også at de kommer til å fokusere på sunn ernæring og gode søvnvaner.

–Pasienten skal tas med på råd om egen behandling, sier Lydia Vøllestad
Det vil også bli lagt vekt på et nært samarbeid med fastlege og øvrig primærhelsetjeneste.