Nå starter vi opp intravenøs antibiotikabehandling hjemme på infusjonspumpe

Mange pasienter som trenger langvarig intravenøs antibiotikabehandling får det i dag som innlagte pasienter på sykehuset.

Publisert 15.05.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Andreas Wessel Larsen, Janicke Stordalen og Roy Smelien forklarer at det er sykehuset som er ansvarlig for behandlingen mens hjemmetjenesten har en utførende rolle sammen med pasienten.

Det er et pågående prosjekt mellom Skien kommune, Notodden kommune og Sykehuset Telemark HF, hvor pasienter med behov for langvarig intravenøst antibiotikabehandling kan få denne behandlingen hjemme. I første omgang er det pasienter fra infeksjonsavdelingen som får dette tilbudet, før det breddes ut til andre seksjoner.

- Prosjektet har hentet erfaringer fra Sørlandet sykehus som har hatt dette tilbudet siden 2017 og erfaringene der er gode, sier rådgiver i virksomhetsutvikling Janicke Stordalen. 

Viktig samarbeidsprosjekt 

Det er sykehuset som er ansvarlig for behandlingen mens hjemmetjenesten har en utførende rolle sammen med pasienten. Hjemmetjenesten bidrar til at pasienten trygt kan får antibiotikabehandlingen hjemme. 

- Dette er et viktig samarbeidsprosjekt, da en slik behandling krever god dialog og tett samarbeid mellom kommunene og sykehuset, sier prosjektleder Roy Smelien

Ved hjelp av en bærbar infusjonspumpe festet i et magebelte kan pasienter leve tilnærmet normalt hjemme.

- Gevinsten er selvsagt størst hos pasientene,  sier Andreas Wessel Larsen, LIS 3 infeksjon. Når pumpene benyttes på inneliggende pasienter vil dette ha positiv effekt ved at det er vesentlig mindre arbeid for sykepleier med blanding og oppfølging av behandling på pumpe enn vanlig intravenøs antibiotikabehandling.

Samfunnsøkonomisk nytte

- For sykehuset vil dette pasientforløpet gi en raskere utskrivelse fra sykehuset med reduserte liggedøgn og frigjøring av kapasitet, summen av gevinstene gir samfunnsøkonomisk nytte, sier prosjektleder Roy Smelien.