Ny organisasjonsdirektør

Stillingen som øverste ansvarlig for HR, personal og kompetanse ved Sykehuset Telemark er endret til Organisasjonsdirektør. Funksjonen vil erstatte HR-direktør i direktørens ledergruppe. Marianne Hauan Molstad er ansatt som organisasjonsdirektør.

Publisert 02.02.2024
En person med langt hår
Marianne Hauan Molstad er ansatt som organisasjonsdirektør ved Sykehuset Telemark.

Molstad, som kommer fra stilling som organisasjonsdirektør i Jernbanedirektoratet, starter etter planen i stillingen 2.mai. Hun har 25 års variert ledererfaring, både som toppleder og mellomleder i offentlig og privat sektor. Innenfor helsesektoren har hun tidligere arbeidet som organisasjonsdirektør i Sykehusinnkjøp HF, og som prosjektleder og HR-direktør i Helsedirektoratet.

Marianne Hauan Molstad har solid fagkompetanse innen strategi og ledelse, HR, virksomhetsstyring, organisasjonsutforming, samt innen kompetanseledelse og lederutvikling.
Molstad har en master i økonomi og administrasjon, med fordypning i strategi og kompetanseledelse. I tillegg har hun blant annet studert jus, pedagogikk og bedriftsøkonomi, og hun har skrevet tre fagbøker innenfor medarbeiderskap og ledelse.
 
- Med Marianne Hauan Molstad får Sykehuset Telemark en kompetent og erfaren fagperson som blant annet vil bidra til å forsterke sykehusets arbeid med å beholde, utvikle og rekruttere dyktige fagpersoner i årene som kommer, sier administrerende direktør Tom Helge Rønning.