Sykehuset deltar i øvelse sammen med Heimevernet

Denne uka gjennomfører Innsatsstyrken Gunnerside Heimevernet HV-03 en militærøvelse i Grenland. Torsdag 13. juni deltar Sykehuset Telemark i øvelsen og uniformert personell med våpen vil være synlig på sykehusets område i Skien.

Publisert 12.06.2024
En gruppe soldater i uniform
​ØVELSE: Torsdag 13. juni deltar Sykehuset Telemark delta i en masseskade-øvelse sammen med Heimevernet. FOTO: TORBJØRN KJOSVOLD/FORSVARET
Formålet med øvelsen er å teste respons, samarbeid, koordinering og kommunikasjon mellom aktørene. 
Sykehusets evne til å ta imot flere traumepasienter samtidig, hvorav mange er svært alvorlig skadet, blir testet. 
Det er viktig at samfunnskritiske instanser øver på det sivil-militære samarbeidet. Masseskadesituasjoner er krevende på mange måter, og krever innsats fra ulike etater og tverrfaglig samarbeid. 
 

Styrke krisehåndteringskompetansens

Øvelsen er en  ypperlig mulighet til å teste om sykehuset planer fungerer og vil således kunne identifisere behov for eventuelle endringer. 
I tillegg til planverk vil læringsmålene være triage-prioritering og tiltak, kommunikasjon, merking og registrering av katastrofepasienter. 
Man må kanskje gjøre vurderinger og beslutninger med lite tilgang på informasjon og begrenset ressurser. 
Øvelsen skal være med på å styrke krisehåndteringskompetansen og forbedre samarbeid mellom de ulike aktørene.