Palliativ enhet fikk forbedringsprisen for 2023

Palliativ enhet i Medisinsk klinikk er tildelt forbedringsprisen for sitt arbeid med å legge til rette for pasienter i livet siste faste.

Publisert 22.09.2023
Bilde av Tom Helge Rønning, Ørnulf Paulsen og Halfrid Waage og en representant fra DPS.
Tom Helge Rønning, Ørnulf Paulsen, Hanne Holter og Halfrid Waage.

​Pasientsikkerhetsuken 2023 ble avsluttet med utdelingen av forbedringsprisen for 2023. Som i fjor ble det delt ut en pris på 10.000 kroner og en pris på 25. 000 kroner.  Totalt syv kandidater var nominert til årets pris. 

Imponerende arbeid

- Juryen har hatt en krevende oppgave med mange gode kandidater. Førsteprisen går til et fagmiljø som jeg er litt ekstra stolt av. Det arbeidet de gjør for å legge til rette for pasienter i livets siste fase, er rett og slett imponerende . De har jobbet med dette over lang tid, i samarbeid med kommunene, sier Tom Helge Rønning som delte ut gavesjekken på 25.000 kroner til overlege Ørnulf Paulsen ved Palliativ enhet.  Enheten har hatt som mål å gi pasienter med avsluttet kreftbehandling og begrenset forventet levetid en mer forutsigbar oppfølging. Lagt til rette for at flere pasienter skal få dø hjemme, bedre bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester samt og kunne unngå unødvendige sykehusinnleggelser. 
- Målet har vært å gi pasienter en mer forutsigbar oppfølging, at flere pasienter skal få dø hjemme og redusere unødvendig sykehusinnleggelse. Det har blitt  jobbet med dette i flere tiår. Et systematisk arbeid med pasientforløp og forhåndssamtaler. I 2022 var andel kreftpasienter som dør hjemme over 30 prosent. Det er en betydelig økning fra tidligere år. Og pårørende opplever kvaliteten for døende kreftpasienter i Telemark som svært god, begrunner fagdirektør Halfrid Waage. 
- Dette var utrolig gøy! Vi er veldig stolte av å ha fått dette til, kommenterer Ørnulf Paulsen som mottok prisen på vegne av enheten. 

Pris for behandling av spiseforstyrrelser​

Den andre forbedringsprisen ble tildelt et fagmiljø som har jobbet med å forbedre og utvikle behandlingen til en spesifikk pasientgruppe: DPS Nedre Telemark, post B for behandling av spiseforstyrrelser. 
- Hensikten har vært å gjøre behandlingen så lik som mulig, og gjøre den bedre. En rekke konkrete tiltak har blitt innført. Blant annet avklaringssamtaler med elektive pasienter før innleggelse hvor man blir enige om behandlingsplan, målrettet kompetanseutvikling innenfor spiseforstyrrelser og en ny veiledende behandlingsplan for spiseforstyrrelser - blant annet. Tiltakene har resultert i at man kommer raskere i gang med behandling av kjerneproblematikken, fremfor symptomlindring. Dette synes vi er et flott arbeid, berømmer Halfrid Waage. ​