Robot Henriksen rydder i ventelistene

Sykehuset Telemark har ansatt regionens første kliniske robot som rydder i ventelister og bistår med å avslutte pasientforløp for de som ikke lenger har behov for oppfølging.

Publisert 01.07.2024
Sist oppdatert 03.07.2024
Prosjektleder ​Maren Røed samen med  Lena Kjørsvik, avdelingsleder for Kontortjenester.
Prosjektleder ​Maren Røed sammen med Lena Kjørsvik, avdelingsleder for Kontortjenester.

Ventelistene i spesialisthelsetjenesten er lange, antall løftebrudd øker, pasientbehandling utsettes og helsepersonell blir frustrerte. Robot Henriksen er utviklet ved hjelp av RPA-teknologi (Robot Prosess Automatisering) - dette er en teknologi som automatiserer detaljerte og repetitive arbeidsoppgaver.
​Roboten blir en digital kollega som skal bistå helsesekretærene med å avslutte pasientforløp for de som ikke lenger har behov for kontroll eller oppfølging. På kort sikt vil roboten raskt kunne bidra til kortere og mer oversiktlige ventelister, som vil gjøre det enklere for sekretærene og prioritere de riktige pasientene. Det langsiktige og overordnede målet er å redusere ventetiden for pasientene, i tråd med regjeringens ventetidsløft.

 

Hvordan rydder roboten?  

Robot Henriksen er programmert til å gjøre nøyaktig det den har fått av instrukser, og den kan jobbe uforstyrret døgnet rundt. Helt konkret er robotens oppgaver: 

  • Sortere ut riktig pasientgruppe og sende ut brev med forespørsel om fortsatt behov for helsehjelp
  • Sende intern melding til helsesekretær på de som skal prioriteres inn
  • Avslutte kontakt i DIPS for de som ikke lenger har behov for helsehjelp


 

Tett samarbeid med Seksjon for øre-nese-hals og Kontortjenester

Forrige uke startet Robot Henriksen oppryddingen av ventelistene hos seksjon for øre-nese hals. Helsesekretærer, leger og ledere ved poliklinikk og kontortjenester har vært tett på utviklingsprosessen, gjennom idegenerering, kartlegging og beslutningsprosesser. .
- Robot Henriksen skal ikke erstatte menneskelige medarbeidere, den skal bidra med å forenkle  hverdagen, skape oversikt og avlaste helsesekretærene med tidkrevende og repetitive oppgaver» sier Lena Kjørsvik, avdelingsleder for Kontortjenester.

 

Helsesekretærene vil få mer tid til pasientrettet arbeid

Helsesekretær Berit Hoggen Elsebutangen har vært en engasjert og aktiv deltager i prosjektet, og hun ser veldig frem til å få den digitale medarbeideren som kollega. 
- Vi ser frem til å få oversiktlige og reelle ventelister, det vil redusere mye stress og frustrasjon i hverdagen. Det blir raskere og enklere å finne frem til de riktige pasientene, legger Elsebutangen til.

 

Introdusert for Helseministeren første uken på jobb

Robot Henriksen ble presentert for Helseminister Jan Christian Vestre da statsråden besøkte Sykehuset Telemark forrige uke. Denne første versjonen av Robot Henriksen har hatt stor fokus på sikkerhet og lav risiko. Nå skal den testes og effekter skal måles, før den breddes med flere diagnosekoder og fagområder ved Sykehuset Telemark og til andre helseforetak. 


Bredding planlagt etter sommeren

Etter en testperiode hos Øre-nese-hals i sommer, planlegges det bredding av Robot Henriksen ved Sykehuset Telemark fra september 2024. I august vil en oppdatert versjon av roboten leveres fra Sykeshuspartner, og når denne er på plass er det klart for videre bredding. Flere fagområder har allerede meldt sin interesse.
Det er mange som nå er spente på effektene som Robot Henriksen vil gi.