Studie viser at abortsmerter er undervurdert og underbehandlet

Forskning om smerter ved medikamentell abort viser at mange av kvinnene opplever svært intense smerter. Studien indikerer at abortsmertene  er undervurdert og ubehandlet.

Publisert 31.05.2023
Bilde av Idun Røseth Seniorforsker, forskningskoordinator, psykologspesialist Avdeling for barn og unges psykiske Helse.
Idun Røseth, seniorforsker ved avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sykehuset Telemark.

​Medikamentell abort er blitt den dominerende abortmetoden i vestlige land og anses som trygg og effektiv i tidlig graviditet. I Norge er over 95 prosent av alle aborter frem til uke tolv medikamentelle. De fleste av disse sluttføres i kvinnens hjem.  Et forskerteam ved forskningssenteret for kvinne-, familie- og barns helse ved Universitetet i Sørøst Norge har særlig fokus på abort har gjennomført flere studier om dette. Nylig publiserte de sin fjerde artikkel om smerter ved medikamentell abort i tidsskriftet "Journal of Multidisciplinary Healthcare". De har også publisert en kronikk i Aftenposten om samme tema. 

Intense fødselslignende smerter

- Hovedfunn i den kvalitative studien er at majoriteten av kvinnene opplevde svært intense fødselslignende smerter ved medikamentell abort. Smertene kunne vare i timevis, og for noen over dager. Kvinnene var ikke forberedt på intensiteten i smertene og mange ble usikre og redde for at noe var galt, sier Idun Røseth som er seniorforsker ved avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sykehuset Telemark. 
Artikkelen, som ble publisert i Aftenposten, beskriver kvinnenes opplevelser av abortsmerter og drøfter hvordan disse smertene ofte blir underkjent og underbehandlet i dagens helsevesen. Hovedfokuset er på svikten i den medisinske behandlingen av smerter, men også på hvordan sosio-kulturelle, kontekstuelle og psykiske faktorer kan virke inn på opplevelsen og vurderingen av smerter

Blir ikke tatt på alvor

- Utilstrekkelig informasjon om smertene kan skape engstelse, som igjen kan forsterke smerteopplevelsen. Likeså kan abortstigma forsterke opplevelsen av smertene og endre smerteterskelen. Følelser av skyld og skam kan også gjøre det vanskelig å søke hjelp og mer behandling for abortsmertene, forklarer Røseth. Hun understreker at artikkelen er viktig fordi den belyser at abortsmerter ikke blir tilstrekkelig tatt på alvor og behandlet i dagens abortomsorg. Kvinnene ble rekruttert fra forskjellige helseforetak i de fire helseregionene. ​
- Vi undrer oss over hvorfor kvinner som søker å ta abort i dag må lide seg gjennom sterke smerter. Smerter som de ofte ikke er ​tilstrekkelig informert om eller forberedt på. Som en viktig del av å styrke kvinnehelsen, understreker vi behovet for mer effektiv behandling av abortsmerter for å bedre situasjonen til kvinner som tar abort. Vi ser også et stort behov for å mer forskning på effektiv behandling av abortsmerter, poengterer Rø​seth avslutningsvis.