Sykehusapoteket har fylt 50 år!

Sykehusapoteket i Skien er et av Norges eldste med sine 50 år. Denne uka ble jubileet markert med stand og kake ved kantina i Skien.

Publisert 13.06.2024
En gruppe kvinner i hvite skjorter som står ved siden av en kake
FEIRING: Sykehusapoteker Sylvi Cathrine Debes (t.v)sammen med noen av de ansatte ved sykehusapoteket under markeringen i Skien.
Sykehusapoteket Skien har mer enn 60 ansatte, fordelt på fem avdelinger.
Apoteket er sykehusets og pasientenes kompetansesenter for legemidler. De bidrar til økt pasientsikkerhet og har fokus på at kostnader forbundet til legemiddelanskaffelser holdes så lave som mulig.
Sykehusapoteket Skien har altså  passert 50 år, og er blant de eldste sykehusapotekene i Norge. Dette ble behørig markert denne uka. 
- Vi er ikke så synlige i det daglige, så vi benyttet sjansen til å gi en liten presentasjon av våre avdelinger og deres oppgaver. Vi er jo stolt av jobben vi gjør og vårt bidraget for riktig legemiddelhåndteringt, sier Sylvi Cathrine Debes, sykehusapoteker

 

Særegen rolle

De ansatte på apoteket, som hovedsakelig er fordelt mellom apotekteknikere og farmasøyter, jobber med pasienter både på apoteket og på sykehuset. Enten som en del av teamet i selve pasientbehandlingen, eller som rådgivere på systemnivå. 
Produksjonsavdelingene produserer medisiner som ikke kan fremskaffes på annen måte, blant annet cytostatika. 
 
- I anledning av sykehusapotekets jubileum har vi lyst å vise de ansatte ved sykehuset hvilken rolle apoteket har i pasientforløpet. 
Vi tror for eksempel ikke at det er så mange som kjenner til at det er vår produksjonsavdeling som lager endoser til alle sykehus i hele Norge. Dette danner grunnlaget for lukket legemiddelsløyfe, poengterer Sylvi Debes. 
 
I tillegg er de det eneste apoteket i landet som tilbyr pakking av pasientmerkede endoser til inneliggende pasienter.