Sykehuset får bygge for 900 millioner

Styret i Helse Sør-Øst sier ja til å bygge ut det somatiske tilbudet i Skien for inntil 900 millioner kroner. Det betyr at utbyggingen kan gå fra idéfase til konseptfase, og at Sykehuset Telemark får jobbe videre med både strålesenter og nye sengearealer.

Publisert 14.06.2018
Sist oppdatert 14.02.2023
En bygning med trær foran seg

– Dette er svært positivt. Dette gjør at vi er ett skritt nærmere byggestart, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning. Han forteller at arbeidet framover vil dreie seg om å velge ett konsept, og at det deretter blir aktuelt å starte med tegninger og utforming. – Dette vil ta noe tid, og vi må være sikre på at vi velger den rette løsningen, sier Rønning.

Tom Helge Rønning forteller at Sykehuset Telemark har en god dialog med Helse Sør-Øst i denne saken. Sykehuset kommer også til å samarbeide tett med både Helse Sør-Øst og Sykehusbygg framover.
– Når vi skal bygge en stråleterapienhet og etablere nye arealer for senger, er det avgjørende for Sykehuset Telemark å utnytte den kompetansen som finnes i Helse Sør-Øst og Sykehusbygg, sier Rønning.

Han ønsker ikke å konkretisere noen dato for byggestart eller ferdigstillelse av nye bygg, men sier at alle som jobber med prosjektet vil at arbeidet skal gå så raskt som mulig.

– Det aller viktigste er å få på plass et stråleterapitilbud. Der står vi først i køen i vår helseregion, og dette vil ha høy prioritet framover, sier Rønning.