HELSENORGE

Sykehuset går i grønn beredskap

De siste dagene har sykehuset mottatt flere pasienter med påvist covid-19. Det er også noen ansatte som har fått påvist smitte. Sykehuset går derfor i grønn beredskap.

– Det er fortsatt mye smitte i Telemark, og spesielt i Grenland. Det fører til økt press på sykehuset, sier sykehusdirektør Tom helge Rønning.

De siste dagene er det flere pasienter med smitte som har blitt lagt inn på sykehuset, og noen av disse er også alvorlig syke. Flere pasienter har trolig blitt smittet av yngre familiemedlemmer uten synlige symptomer.

Det er også flere ansatte som har blitt smittet de siste dagene. Det fører fort til at andre ansatte må i karantene og at driften blir rammet.

– I store deler av landet er smitten på vei ned, men i deler av vårt område opplever vi økt smitte. Det må vi ta på alvor, og jeg vil derfor oppfordrer alle til å gjøre hva de kan for å redusere risikoen for smittespredning, sier Rønning.