Sykehuset Telemark går ut av beredskap

Oppdatert tirsdag 28.mai kl. 16.30: Sykehuset Telemark går ut av beredskap og over til normal drift. Pasientjournalsystemet fungerer normalt.

Publisert 27.05.2024
Sist oppdatert 28.05.2024
Blomstring foran sykehusets hovedinngang i Skien

Sykehuset Telemark går over til normal drift etter at vi mandag 27. mai gikk i grønn beredskap. Dette ble publisert på nettsidene våre: 
Problemene med pasientjournalsystemet kan medføre forsinkelser og i noen tilfeller utsatt behandling for våre pasienter. 
Vår IKT-leverandør jobber med å løse problemene. 
Vi beklager dersom det medfører ulemper for våre pasienter.